Re: KHAI NGỘ


Posted by Ra m ..172..43.156 on Feb 23, 2019 at 03:03:52:

In Reply to: KHAI NGỘ posted by tm tịnh on Feb 18, 2019 at 21:08:03:

Nhỡ đem kiến thức dồn vo c
th n trn ra kiểu vỡ bờ
thế nhưng những kẻ khng kiến thức
th như b tt đứng ngu ngơ

tuy ngu ngơ kiểu "b nhai lại"
cũng chẳng hại chi, chỉ khờ khờ
khờ nhai nt cỏ xong rồi nuốt
vo ti thứ hai sẽ được nhờ

tm vạn bốn nghn phương php học
l b th nhai cỏ vu vơ
l bậc danh sư th ni php
ni cn chưa tỏ, lại lm thơ

l bậc Thnh th khng ni nữa
mỉm cười bằng mắt đẹp khng ngờ
Thnh m mở miệng th như thể:
giọt nước cnh Dương rưới Cam Lồ
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]