Vọng Tiếng Kinh Xưa - T. Tánh Tuệ


Posted by ct ..172..27.63 on Apr 18, 2019 at 19:52:46:

VỌNG TIẾNG KINH XƯA

Ta ngỡ hồn ta những miếu đền
Từ trong vạn cổ kiếp không tên
Vẳng nghe như tiếng ngàn xưa gọi
Tâm thức trở ḿnh sau lăng quên.

Chung bước ta về nơi cơi Tâm
Giữa vùng Thạch động chốn nghiêm thâm
Dập đầu phủ phục bàn chân Phật
Mà nghe rơi rụng những mê lầm.

- Ḍng thời gian chảy ngang trần thế
Muôn sự ch́m trong lẽ Sắc, Không
Tiền nhân nay biết t́m đâu nữa
Bài Kinh vách đá đă rêu phong.

Ta trở về thăm chốn tịch liêu
Ôi đời thanh thản biết bao nhiêu!
Bôn ba vạn kiếp nơi trần mộng
Sao bằng khoảnh khắc sống tiêu diêu...

Ta ngỡ hồn ta những mái chùa
Sau làn sương phủ kiếp hoang sơ,
Quay về gióng lại hồi chuông sớm
Một thoáng Thiền tâm.. chạm bến bờ.

Như Nhiên
(Ajanta India 0ct 2014)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]