100%


Posted by Bnh Yn ..107..216.153 on Apr 25, 2019 at 18:12:20:

Chưa bao giờ phải chao lng
v thường ngay cạnh m khng thấm g
chẳng vui buồn chuyện thị phi
chẳng tu chẳng sửa "y s" từ xưa
Trời mưa th mặc trời mưa
nắng tươi vng ng buổi trưa cũng thường
lng khng gợn sợi tơ vương
chuyện nhn quả ấy cũng dường như khng
mai trời xập vẫn thong dong
một trăm phần chắc ci lng bnh ynFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]