tm tỉnh lặng


Posted by tm tịnh ..108..220.142 on Jun 11, 2019 at 19:25:09:

Đức Phật Gautama ni:

"Khi đ biết cch lắng hết những bụi bặm trong lng xuống, người ta chẳng cn sợ điều g từ cuộc sống đầy khi bụi ngoi kia.

Những ồn o khi bụi khng cn cuộn ln vy phủ họ được nữa; kẻ đ như đ đứng trn đồi cao, nhn lại cuộc sống, c dng người tất bật ngược xui lấm lem giữa chốn bụi hồng".(1)

Khi đ biết bơi, tự lm được một chiếc phao, người ta đu cn sợ chi những nng su trong cuộc sống.
Cuộc đời như sng rộng, v từ tm con người gom gp được sau những tổn thương l chiếc phao, để khng phải chết chm giữa những khắc nghiệt.

Khi đ biết cch tĩnh lặng để lắng xuống những bụi bặm trong lng, biết cch để yn một ly nước đục để c được ly nước trong, người ta đu cn phải tất bật ngược xui tm bnh yn giữa cuộc đời trong đục.

Khi đ c được tri tim trong v tĩnh lặng, c đi đu, người ta cũng vun vn được cho mnh một gc tĩnh lặng, cho bản thn mnh v những người chung quanh.

I...cười....l
🍀 V Thường
________________
[1] V Thường viết lại từ cu kinh Php C

nguồn: facebookFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]