Re: tm tỉnh lặng


Posted by Bnh Yn ..107..216.153 on Jul 02, 2019 at 21:58:59:

In Reply to: tm tỉnh lặng posted by tm tịnh on Jun 11, 2019 at 19:25:09:

Khi đ c được tri tim trong v tĩnh lặng, c đi đu, người ta cũng vun vn được cho mnh một gc tĩnh lặng, cho bản thn mnh v những người chung quanh.
--

C lẽ bạn V Thường dịch từ chữ Phạn hay chữ Hn sang Việt ngữ cho nn rất kh cho người đọc lnh hội ton vẹn lời Phật dạy .
Ti chưa xem qua kinh Php C nhưng đọc qua đoạn trn bn ni ln ring của ti như sau:
Khi đ c được tri tim trong v tĩnh lặng - C một tri tim trong l tri tim khng cn bản ng m hon ton chứa đầy chất liệu yu cho nn c tĩnh lặng khng ngờ .
Như vậy dẫu cho c đi vo trong chợ ồn o cũng vẫn sng ngời tr huệ Bt Nh v ngự ngay trong tr huệ ấy m định m an tr cũng đồng thời đem bnh an đến cho mọi người chung quanhFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]