Thng 7


Posted by tm tịnh ..108..220.142 on Jul 19, 2019 at 18:54:02:


Nơi đy ...
Thng 7 ...
Ma hoa dại đ về đến dưới hin.
Mặc cho nắng thng 4,
Mặc cho mưa thng 5,
Mặc cho gi thng 6,
Mặc cho lng người lạnh nhạt hờ hững quanh năm,
Ma hoa dại vẫn về đng hẹn. Để thng 7, mỗi sớm mai, mở cửa sổ, lại thấy dưới hin những đa hoa dại tm nhạt bnh thản.

Dưới hin nh thng 7, lũ cỏ dại về viết ln những cu kinh: nhất thiết hữu vi php, như mộng huyễn bo ảnh(1)

Những cu kinh v tự, những lời kinh v ngn, từ mun đời nay vẫn mi ở đ, chờ người hữu duyn.
Hoa của năm nay, hoa của những ma cũ, hoa của những ma sau ny, chẳng phải một, nhưng cũng chẳng phải khc, c một điều bất biến giữa dng sinh diệt, c một điều cn mi từ những ma hoa.

Thng 7 mưa...
Thng 7 gi...
Dưới hin nh vẫn ấm những cu kinh.

Người ngy mới an.

V Thường
Cha B B. Phan Thiết. 8.7.2017.
Om Mani Padme Hum.

P/s: ny Người! Đi đu lm g cũng nghĩ mnh l con của Phật

nguồn : Cuộc sống Nhn từ Cửa ThiềnFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]