Truyện b v lừa


Posted by Bnh Yn ..107..216.153 on Aug 12, 2019 at 21:56:28:

Bn Ấn người ta chn chất v sng bi vị Thầy (Guru) của mnh chnh l đại diện của Trời v c thể ban phc lnh cho những ai đức mo?ng nghiệp dy!
Ở xm nọ c chuyện như vầy xẩy ra lin quan đến tam nhn vật:
1) Người dn qu sng bi Gurư
2) Vị Guru bn xm thượng
3) Vị Guru bn xm hạ

Trong 2 ci xm ấy bỗng dưng c được 2 vị Guru dọn đến để tu hnh v truyền b đạo php cho dn, người dn qu biết được bn dọn mnh sạch sẽ, đem hoa quả v lễ vật đến ra mắt vị Guru khả knh bn xm thượng v quỳ xuống m rằng:
COn xin knh cho Thầy ạ! Thầy đức cao trọng vọng, trước hết con xin được knh lạy Thầy v xin Thầy hy thương xt m ban cho con cht phước bu cho kẻ bạc phước hn hạ như con đy th con thật sự đội ơn Thầy ạ!
Vị Thầy hoan hỷ:"Ừ, nh ngươi cứ để lễ vật xuống đ ta nhận cho - V ngươi đ đi đến đy th nhn thể người cn điều g cần phải ni cho ta nghe th ni nốt đi nhe :)
Người dn qu trực nhớ:
Ồ, con nghe ni cũng c một vị Thầy vừa dọn đến v ngi ấy đang ở xm dưới - Con dự định sau khi thăm Thầy l con cũng sẽ đi thăm vị Thầy kia a!

Vị Thầy xm thượng bn ni:"Ta biết hắn ta, hắn ta l một con b!"
Người dn qu ngạc nhin nhưng tin vị Thầy:"Ồ, cm ơn Thầy đ cho con biết vị Thầy đ l 1 con b, vậy con xin cảm ơn Thầy đ cho con biết tin quan trọng ny! Vậy con xin cho Thầy ạ! Con phải về lo sắm sửa lễ vật để cn sang thăm vị Thầy bn xm hạ ạ!"

Sng hm sau người dn qu ra chợ thật sớm v mua một b cỏ non ngon nhất, sau đ ng ta đem theo b cỏ đi đến xm hạ thăm vị Guru đang giảng dạy ở đ .

Người dn qu:"Thưa Thầy, ngi cho php kẻ phc mỏng nghiệp dy ny được lạy ngi trước, ci xin ngi ban cho con v gia quyến một t phước bu ."
Guru xm hạ:"Ừ, vậy ngươi đến đy c việc g nữa khng ?"
Người dn qu:"Thưa c ạ, hm qua con đi xm thượng thăm vị đại sư phụ v khi con nhắc đến ngi, vị đại sư phụ đ đ thnh thật tiết lộ cho con biết rằng Thầy chnh l một con b! Do đ sng nay con ra chợ chọn mua b cỏ non ngon nhất đem đến knh biếu Thầy đy ạ, mong Thần nhận cho :)
Guru xm hạ:"Mooo! Tn ở xm thượng đ l một con lừa, hắn ta l MỘT CON LỪAAAA!"
Người dn qu:"Ồ, con xin cm ơn Thầy đ cho con biết để mai con đi chợ sớm mua cho đại sư phụ ấy b cải ngọt để ngi ấy ăn km với b rơm la mạch ạ! Con xin php Thầy cho con về sớm để lo mua lễ vật tặng cho vị đại sư phụ bn xm thượng!"
Hm sau người dn qu mua một b cải ngọt thật tươi trước khi đi thăm vị guru trn xm thượng kia :)
Khi đến nơi, người dn qu trnh:"Thưa Thầy, ngi cho php kẻ phc mỏng nghiệp dy ny được lạy ngi trước, ci xin ngi ban cho con v gia quyến một t phước bu! Ho^m qua con gh thăm vị Thầy ở xm hạ v c mua cho ngi ấy 1 b cỏ v nhờ vậy by giờ con lại đu8ợc biết Thầy l một con lừa - V thế sng nay con ra chợ mua biếu Thầy b cải ngọt, mong Thầy nhận cho!"
Vị guru xm thượng mặt ti xanh v di ra như mặt 1 con ngựa, di hơn cả mặt lừa nữa:"hee-haw HEE-HAWWWW! Ngươi đưa ta xuống xm dưới dạy cho con b đ 1 bi học thế no l tn knh bậc huynh trưởng hee-haw HEE-HAW HEE-HAWWWW!!

Hai Thầy tr khi đ đến xm hạ, người dn qu đứng gần đ mục kch hai vị Thầy khả knh hiện r chn tướng trong lời qua tiếng lại:
MOOOOOOOOO! ... HEE-HAWWWW, MOOOOOOOOO! ... HEE-HAWWWW, ... vang cả xm thiệt l vui tai :)
Người dn qu được một trận cười thoải mi v bc ta đ chủ bụng mỗi ngy sẽ đem cỏ cho con b v b cải ngọt cho con lừa để tỏ lng thnh knh :))

Hết chuyệnFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]