Tu l kho Biết những g chưa tu.. (T. Tnh Tuệ)


Posted by :-) ..172..27.200 on Oct 03, 2019 at 13:54:39:

Tu l kho Biết những g chưa tu..

Chưa tu chấp trch lỗi người
Tu rồi, lỗi ấy khng ngoi chnh ta
Chưa tu, hở cht ba hoa..
Tu rồi, nhn lại, đấy l trẻ con..
Chưa tu, thế sự chen bon.
Tu rồi, chỉ cốt vẹn ton nội tm.
Chưa tu, đụng đến nổi sn
Tu rồi, mặt đỏ.. lặng thầm soi gương..
Chưa tu mười ght, một thương
Tu rồi độ lượng trng dương ci lng
Chưa tu, xui ngược đo bng
Tu rồi, vui bước ngược dng thế nhn..

Chưa tu Muốn bội hơn Cần
Tu rồi nguyện bỏ dần dần.. ''ci thm''..
Chưa tu, nghịch cảnh l rn
Tu rồi, nhờ đ m nn Đạo mầu
Chưa tu, van vi, khẩn cầu
Tu rồi, nhớ.. '' Hạt Minh Chu '' của mnh..
Chưa tu, năm dục kết tnh
Tu rồi, thấy cảnh, quay gn giữ tm..

.. Chưa tu, ni, thuyết cao thm
Tu rồi, lặng lẽ.. m thầm thực thi .
Chưa tu, thch th thị phi
Tu rồi, Như Thị, c chi để mng!..
Chưa tu, mộng tưởng Niết Bn
Tu rồi, Phật giữa trần gian pht ny..

Chưa tu, thch được lm Thầy
Tu rồi, chỉ muốn độ bầy v minh.
Chưa tu, rộn r sắc thinh..
Tu rồi v sự, an bnh qu hơn.
Chưa tu, bỏ vọng tm chơn
Tu rồi, lấy bỏ l nhơn lun hồi.
Chưa tu, đời thấy đơn ci
Tu rồi, bạn hữu khng ngoi gic tm .

- Kiếp người hữu hạn trăm năm
Tu rồi, biết bỏ m lầm- ấy tu..

Như Nhin
TTT

__(())__Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]