Re: Tu l kho Biết những g chưa tu.. (T. Tnh Tuệ)


Posted by tm tịnh ..45..53.39 on Oct 05, 2019 at 15:33:29:

In Reply to: Tu l kho Biết những g chưa tu.. (T. Tnh Tuệ) posted by :-) on Oct 03, 2019 at 13:54:39:

thm n :

CHƯA TU V TU RỒI

1. Khi CHƯA TU, ta thường nghĩ rằng biết nu giữ l khn ngoan. Nhưng khi TU RỒI , ta mới nhận ra rằng biết bung bỏ mới l tr tuệ.

2. Khi CHƯA TU, ta thường nghĩ rằng người giu c l người lấy về rất nhiều. Nhưng khi TU RỒI , ta mới biết rằng người giu c l người cho đi rất lớn.

3. Khi CHƯA TU, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ l vượt qua người khc. Nhưng khi TU RỒI , ta mới biết rằng mạnh mẽ l vượt qua chnh mnh.

4. Khi CHƯA TU, ta thường nghĩ rằng kẻ ni nhiều l kẻ thng minh. Nhưng khi TU RỒI , ta mới biết rằng người biết lắng nghe mới l người thng thi.

5. Khi CHƯA TU , ta thường nghĩ rằng nếu ta thắng phải c hơn người thua. Nhưng khi TU RỒI , ta mới biết rằng đến nơi l mọi người cng thắng.

6. Khi CHƯA TU , ta thường muốn sống thật lu. Nhưng khi TU RỒI , ta muốn sống sao cho c nghĩa với cuộc đời .

7. Khi CHƯA TU , ta thường muốn người khc chấp nhận mnh. Nhưng khi TU RỒI , ta nhận ra rằng chỉ cần mnh chấp nhận mnh l đủ.

8. Khi CHƯA TU , ta mong muốn thay đổi cả thế giới. Nhưng khi TU RỒI , ta mong muốn thay đổi chỉ bản thn mnh m thi.

9. Khi CHƯA TU , ta thường nghĩ rằng khi trưởng thnh, ta sẽ khng cn bị tổn thương. Nhưng khi TU RỒI , ta mới biết rằng, trưởng thnh l biết điều chỉnh tiếng khc về chế độ im lặng.

10. V khi CHƯA TU , ta thường nghĩ rằng c tiền sẽ c tnh yu, c vật chất người ta sẽ qu. Nhưng khi TU RỒI , ta mới biết rằng : KHI LƯƠNG THIỆN BẠN SẼ C MỌI TRI TIM.

NAM M BỔN SƯ THCH CA MU NI PHẬT
STFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]