Re: Tu là khéo Biết những ǵ chưa tu.. (T. Tánh Tuệ)


Posted by Phù Vân ..107..216.153 on Oct 17, 2019 at 10:14:42:

In Reply to: Re: Tu là khéo Biết những ǵ chưa tu.. (T. Tánh Tuệ) posted by tâm tịnh on Oct 05, 2019 at 15:33:29:

thêm nè :

CHƯA TU VÀ TU RỒI

1. Khi CHƯA TU, ta thường nghĩ rằng biết níu giữ là khôn ngoan. Nhưng khi TU RỒI , ta mới nhận ra rằng biết buông bỏ mới là trí tuệ.

Trí tuệ nằm ngoài lựa chọn của ư thức!
Tu cho chán rồi ta biết chẳng có ǵ phải níu kéo hay buông bỏ .

2. Khi CHƯA TU, ta thường nghĩ rằng người giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng khi TU RỒI , ta mới biết rằng người giàu có là người cho đi rất lớn.

Giàu có hay nghèo khổ cũng chỉ là nghiệp báo của Nhân Thiên trong thế gian .
Tu cho chán rồi ta không c̣n phân biệt giàu nghèo để mà nhận định ai cho đi và ai thọ nhận nữa, mà tất cả chỉ là hư trường của cuộc đời trong đó con người khi th́ đóng vai nghèo khó và khi th́ đóng vai giàu sang - Những vai đó là ai nếu không phải là ta c̣n là những giọt nước chưa hoà tan vào đại dương ?

3. Khi CHƯA TU, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng khi TU RỒI , ta mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính ḿnh.

Chẳng có mạnh mẽ mà cũng chẳng có yếu đuối .
Tu cho chán rồi ta nhận ra chẳng có ǵ mà phải vượt qua v́ cái "chính ḿnh" chính là c̣n phân biệt "tướng ngă tướng nhân" trong cái hư trường của tạo hóa .

4. Khi CHƯA TU, ta thường nghĩ rằng kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi TU RỒI , ta mới biết rằng người biết lắng nghe mới là người thông thái.

Thông thái hay ngu độn là đẳng cấp của Nhân sinh .
Tu cho chán rồi ta biết nghe bằng tai không phải là tai mà ta hằng nghe suốt đời này và nh́n bằng mắt không phải là mắt ta hằng nh́n suốt đời này!
"Phản văn văn tự tánh" để mà nghe, chứ chưa phản văn th́ nghe bằng đôi tai trần gian th́ kể như điếc đặc mà thôi!

5. Khi CHƯA TU , ta thường nghĩ rằng nếu ta thắng phải có hơn người thua. Nhưng khi TU RỒI , ta mới biết rằng đến nơi là mọi người cùng thắng.

Câu này tốt, v́ đến nơi tất nhiên đă nhận biết th́ tự khắc Phật Quốc trang nghiêm và ai cũng là Phật

6. Khi CHƯA TU , ta thường muốn sống thật lâu. Nhưng khi TU RỒI , ta muốn sống sao cho có ư nghĩa với cuộc đời .

Nếu c̣n dùng Ư Thức th́ ư nghĩa ǵ trong cuộc đời này mà chăm chỉ sống theo ?
Tu cho chán rồi ta không c̣n thấy "tướng thọ giả" là thật th́ lúc bấy giờ sống trong thế gian không cần cố gắng sống sao cho có ư nghĩa, nhưng tự khắc ta làm ǵ cũng thuận theo Thiên Mệnh, đó là tri thiên mệnh mà không cần phải "tri"

7. Khi CHƯA TU , ta thường muốn người khác chấp nhận ḿnh. Nhưng khi TU RỒI , ta nhận ra rằng chỉ cần ḿnh chấp nhận ḿnh là đủ.

Khi c̣n chấp tướng ngă tướng nhân th́ chấp nhận chỉ là thuốc an thần .
Tu cho chán rồi ta không thấy ḿnh và người là hai tướng khác nhau cho nên chẳng nẩy sinh ư chấp nhận cho nên không c̣n phải nhẫn mà tự khắc nhẫn trong từng sát na của thế gian .

8. Khi CHƯA TU , ta mong muốn thay đổi cả thế giới. Nhưng khi TU RỒI , ta mong muốn thay đổi chỉ bản thân ḿnh mà thôi.

Cái bản thân cần thay đổi th́ tự nó đă không mang tính cách vô nhiễm .
Tu cho chán rồi ta hiểu:
"Thiên hà sinh yên vạn vật sinh yên"
What has been will be again,
what has been done will be done again;
there is nothing new under the sun.
Bản thân ta nào phải là bản thân ta cho nên sao lại phải thay đổi cái bản thân không thật đó nữa cho phí năm dài tháng rộng ? Sao không quay về với tự thể chưa bao giờ nhiễm bụi trần ?

9. Khi CHƯA TU , ta thường nghĩ rằng khi trưởng thành, ta sẽ không c̣n bị tổn thương. Nhưng khi TU RỒI , ta mới biết rằng, trưởng thành là biết điều chỉnh tiếng khóc về chế độ im lặng.

C̣n bé thơ hay trưởng thành là c̣n có tướng thọ mệnh
Tu chán rồi ta bỗng như bé thơ, cảm xúc khi gặp nghịch cảnh của người đời cho nên những giọt nước mắt không là những giọt nước mắt cá sấu mà tự nhiên không cần thiết phải g̣ bó hay điều chỉnh theo chế độ nào nữa .

10. Và khi CHƯA TU , ta thường nghĩ rằng có tiền sẽ có t́nh yêu, có vật chất người ta sẽ quư. Nhưng khi TU RỒI , ta mới biết rằng : KHI LƯƠNG THIỆN BẠN SẼ CÓ MỌI TRÁI TIM.

Lương thiện đúng nghĩa là "No Ahimsa"
Nghĩa là bất bạo động, bao gồm từ bi cho loài người và cả muôn loài cộng sinh trên đại địa - Nghĩa là phải ăn chay, phải yêu thương muôn loài th́ t́nh yêu không c̣n hạn buộc cho những ǵ ta chiếm hữu mà thôi .

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
ST
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]