Re: Tam trangs đồng thuyền


Posted by Phụ ch ..107..216.153 on Oct 23, 2019 at 08:17:19:

In Reply to: Re: Tam trangs đồng thuyền posted by Ph Vn on Oct 22, 2019 at 19:28:24:

"khi người học tr sẵn sng, th người Thầy sẽ đến" v mnh khng cn mong ngng Thầy đến với mnh :)
-

Bạn c thể hiểu lầm ti chưa bao giờ gặp được người Thầy m ti hằng mong đợi, do đầu hng nguyện tầm đạo .
Hay l bạn c thể hiểu lầm rằng về gi ti tự mn ti khng cần c một người Thầy điểm đạo cho ti .

Xin phụ ch l xưa chưa hiểu th ao ước giục gi mnh đi tm, nay hiểu tất cả ao ước đều c duyn do bởi chnh mnh đ xếp đặt tự trước, vậy l chấm dứt khao kht v lng đ bnh yn .
C bao giờ bạn vội vng đến mức bạn khng tm thấy cặp mắt kiếng rm, nhưng rốt cuộc bạn nhn trong gương th thấy kiếng rm đang ci trn tc my của mnh lc no khng hay . Tm trạng tm kiếm Thầy cũng như thế đ, no c hay Thầy mnh vẫn lun ở bn cạnh mnh như bng với hnh :)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]