Nếu như vậy (vạn vật đồng nhất th&


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Nov 04, 2019 at 10:42:39:

Nếu như vậy con ve v ci kiến
khc g ta trong thể xc loi người
khc chăng l tướng thọ mệnh m thi
v tứ đại mượn đi rồi trả lại

Nếu như vậy th ta chnh l em
cứ tm nhau qua cửa ng Nhn Thin
ta lm sng dữ em trong lnh hạt nước
lặn xuống th ta sẽ lại bnh yn

Nếu như vậy cn buồn lm chi nữa
nhớ lm g khoảng cch cch xa nhau
cng thời gian chứ no c bao lu
khi thể nhập vo v vi tổng thể

Nếu như vậy anh ni yu em nh
chẳng phạm tội g khi đ yu nhau
yu chnh mnh no c tội g chi đu
như giọt nước ha nhau trong biển cả

Nếu như vậy chẳng buồn lo chi nữa
cứ tự nhin m phản bội anh điFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]