Hồi đầu thị ngạn


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Nov 11, 2019 at 07:22:59:


một hm minh tự xt mnh:
ngoi lng luẩn quẩn hnh trnh Nhn gian
trăm năm kh được an nhn
thường l cay đắng gian nan lắm điều
xt suy đ biết bao chiều
nhn duyn tri buộc cn nhiều hay khng?
Ra khơi sng nước giữa ging
sinh rồi lại tử ci vng quẩn quanh
bao giờ mới tỏ ngọn ngnh
đu thời lo - tử, đu "sinh" bến bờ ?
c quay đầu lại trong mơ ?
hay l vẫn cứ dật dờ tử sinh!?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]