Buông dao đồ tể


Posted by Phù Vân ..107..216.153 on Nov 11, 2019 at 10:08:28:

Ở đời có lắm thứ dao
mà dao đồ tể nói sao đây ḿnh!?
ngoài dao lóc thịt chúng sinh,
những lời nói ngọt rùng ḿnh sởn gai
nói cho bản ngă lên ngai
người nghe sẽ chẳng có ngày được yên
tào lao những chuyện huyên thiên
giết thời gian chẳng ai thiền định xong

không cầm dao, bỏ được không ?
t́m dao th́ phải gia công kiếm t́m
kiếm ra cầm nó buông liềnFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]