Người thực hành giới luật


Posted by Phù Vân ..107..216.153 on Dec 03, 2019 at 23:49:51:

Trong bất cứ tôn giáo nào đi nữa, việc trước hết là phải nắm rơ giới luật .
Nắm rơ không phải là hiểu qua loa thôi, mà phải hiểu thấu triệt để thực hành th́ mới có lợi ích .
Người tự xưng ḿnh là Phật tử phải hiểu thấu đáo về Tam Quy và Ngũ Giới, năm giới căn bản có hai giới cần lưu ư là giới cấm sát sanh và giới không nói dối .

Không sát sanh không phải là chỉ ăn chay vào ngày mùng một và ngày rằm, chỉ không sát sanh hai ngày và những ngày c̣n lại trong tháng th́ được quyền sát sanh ư ? Không thể thế được!

Có thể sau khi thọ nhận Quy Y xong, người Phật tử tập đổi việc thọ dụng thức ăn sang ăn chay tạm dùng hai ngày trong tháng, để sau khi quen rồi sẽ tăng lên thành 4 ngày, rồi 8 ngày, rồi nửa tháng, rồi 20 ngày và rốt cuộc là trường chay mới phải .

Không nói dối có nghĩa là sau khi hiểu thấu đáo giới luật đầu tiên, người Phật tử không thể giải thích giới cấm sát sanh là ăn chay 2 ngày một tháng mà đủ, thậm chí c̣n buông thả đến mức nghe theo luận điệu:"Ăn mặn nói ngay c̣n hơn ăn chay nói dối"!
Người không hiểu giới luật căn bản th́ nghe ngay và tự cho rằng ḿnh không ăn chay nhưng ḿnh nói ngay là đủ rồi! Nhưng một khi hiểu rơ giới cấm sát sinh th́ chỉ c̣n cách khuyên Phật tử là phải tập ăn chay dần dần và ngày càng tinh tấn để trở thành ăn chay trường - nếu không th́ phạm vào giới nói dối ngay tắp lự!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]