Hốt nhin ngộ ra khi nhn tc xc xơ


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Dec 10, 2019 at 10:35:24:

Chợt nhn những chiếc l rơi
những tia nắng sng chi ngời như tơ
Thu đi Đng lại bất ngờ
tc mai xưa đ xc xơ theo ma
tc ngy xưa diện hi cua
toc ngy xưa gi chải đa tc my
tc xưa hẳn khc tc nay
nắng ngy xưa chẳng khc ngy hm nay
tc giờ chẳng phải tc mai
tc giờ ci cọc như vi cọng rơm
nắng xưa chi lọi hong kim
nắng by giờ cũng điềm nhin huy hong
ngộ ra bn những v thường
vẫn lun ngự trị vĩnh hằng chn nhưFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]