Re: Tặng bc hh ở bn chợ kia


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Dec 11, 2019 at 20:33:01:

In Reply to: Tặng bc hh ở bn chợ kia posted by Ph Vn on Dec 11, 2019 at 20:00:25:


C một lần ti hỏi một vị Tm L Gia rằng:
"Sau ny về hưu th anh lm g cho tiu giao thng ngy ?"
Vị Tm L Gia kia ha thnh Tm L Da v trả lời rằng:" Ti sẽ đi ht gip vui trong cc viện dưỡng lo"

Thế hm nay nếu vị Tm L Da ấy m xem xong clip ny th ti sẽ hỏi:"Việc đi ht gip vui nọ c khc g với việc tạm thời trốn lnh c đơn hay khng ?"Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]