bnh yn nơi tm [v thường]


Posted by tm tịnh ..98..52.145 on Dec 27, 2019 at 08:18:33:


Người no khng cn muốn đuổi theo những thứ ph phiếm, v cảm thấy sợ những thng năm mải miết đuổi theo thứ ph phiếm của mnh, người đ đ chạm được một chn vo tĩnh lặng.
Từ ngy đ trở về sau, ging gi chẳng dễ g cuốn được con người đ đi nữa".

Người c đi mắt hiền l người từng thấy những chuyện đắng cay trong cuộc sống nhiều hơn ai hết; rồi nhờ đ, thấy được tnh người pha sau những đắng cay.

Người c đi tay ấm l người đ từng chạm phải những gi lạnh của nhn gian rất nhiều lần; rồi nhờ đ, biết cch giữ lấy hơi ấm cho đi tay của mnh, v biết c người sẽ cn cần đến n.

Người c tri tim nhn hậu l người từng phải chịu nhiều tổn thương hơn kẻ khc; rồi nhờ đ, hiểu được người.

Như hn đất rắn chắc nhất l khi phải chịu lửa nung nhiều hơn những hn đất khc, rồi từ đ, gi mưa khng cn lm tan r được nữa, giữ nguyn hnh hi, mặc gi ging.

C lẽ, ai cũng phải chờ rất lu, chờ ngy thuyết phục được lng mnh biết sợ những thng năm ph phiếm, v chờ ai đ cũng biết sợ những thng năm ph phiếm như mnh. Để cng dừng lại. Để một chn chạm được vo tĩnh lặng. Để những ging gi trong cuộc sống khng cn cuốn ai đi nữa. Để một lần đủ bnh thản ngồi nhn lại những điều từng lm chng ta điu đứng rồi mỉm cười.

Suốt bao nhiu năm tm kiếm, một hm mới hay, bnh yn ở ngay trong mnh.

(V Thường)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]