Re: bnh yn nơi tm [v thường]


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Jan 01, 2020 at 20:27:45:

In Reply to: bnh yn nơi tm [v thường] posted by tm tịnh on Dec 27, 2019 at 08:18:33:

Hn đất rắn chắc m bị ba đập phải th vỡ tan tnh khng sao hn gắn lại được trong khi cục đất st c đập bt ra th vo trn thong ci l trở lại hnh cục đất .

Cn chờ kẻ khc đồng hnh l cn sợ c đơn, cn sợ hạt muối ăn 1 mnh mặt cht!
Chn chạm vo g cũng khng lo, chứ 1 chn chạm vo tĩnh lặng cn chn kia rậm rật th chạm 1 chn vo tĩnh lặng c ch g đu h ?! :)))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]