Re: bnh yn nơi tm [v thường]


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Jan 08, 2020 at 09:11:53:

In Reply to: bnh yn nơi tm [v thường] posted by tm tịnh on Dec 27, 2019 at 08:18:33:

Ai cũng trải qua đắng cay ri mới c đi mắt hiền ? Cc b thơ vừa lọt lng mẹ với đi mắt trong veo như pha l, cc vị tu sĩ tu từ tấm b v chưa hề biết chuyện đắng cay của tnh đời, những ng Pope chưa từng trải nghiệm đắng cay cũng c đi mắt hiền, những ng Lama bn Ty Tạng chưa từng nếm đắng cay - nhất l cc ng Lama tự mnh dn xếp cho họ cuộc ti sinh .

Người c đi tay ấm l người đủ mu huyết chứ cc c con gi dạt do tnh cảm m thiếu mu th tay lạnh như ch!

C Hong Nữ Ngọc Tim của nh may mắn chưa hề bị tổn thương hơn cc trẻ em khuyết tật nhưng hiểu v thương trẻ em khuyết tật, mẹ Teresa chưa từng bị ci nhưng chăm sc người bị ci v hiểu được người bị ci . Phật sống trong thừa thi vật chất, vợ đẹp con khn nhưng hiểu việc "thnh trụ hoại khng" của v thường hơn ai hết thẩy!

Trong bi ny tc giả dng cụm từ "ph phiếm" v nhận định rằng ai cũng trải nghiệm ham thch ph phiếm cho đến khi nhận ra v sợ thng năm ph phiếm! Sau đ th sao nữa? L người biết gh tởm ph phiếm tm bạn tri kỷ cũng đ biết sợ sống trong ph phiếm như mnh để cng nhau dừng lại m gọi l chạm 1 chn vo tĩnh lặng .
Sau ấy l g no? L họ tch rời khỏi nhn sự ph phiếm như l 1 đi thnh nhn đ đạt được bnh yn ngay nội tại, nhn con người hụp lặn trong ph phiếm chứ họ th khng c dại dột như thế nữa!

Trong thế giới của ph phiếm th ph phiếm l đng sống, trong thế giới của sợ ph phiếm th xa la ph phiếm l tĩnh lặng!
Nhưng người đang sống trong những năm thng ph phiếm th họ cho rằng họ đang sống thực tế!
Nhn trong kha cạnh hời hợt th thấy tc giả V Thường phn tch gồ ghề lắm, nhưng ci nhn sinh chỉ l tương đối, đng chỉ l trong kha cạnh khch quan no ấy m thi!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]