Re: bnh yn nơi tm [v thường]


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Jan 09, 2020 at 07:16:21:

In Reply to: Re: bnh yn nơi tm [v thường] posted by tm tịnh on Jan 08, 2020 at 17:08:17:

TU vo google tra cứu dm bạn tt đy:

Ngũ dục nhiều nơi giải thch l: ti, sắc, danh, thực, thụy. Nghĩa l ham muốn của cải, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon v ngủ nghỉ. Trong bản Tiểu Chỉ Qun ny được giải thch l ham muốn năm điều: sắc, thanh, hương, vị v xc của thế gian. Những sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon v những cảm gic m dịu thường phỉnh gạt tất cả phm phu, khiến lng say đắm v đưa đến phạm nhiều tội lỗi, nn người tu hnh quyết khng gần gũi cc điều đ. Thế gọi l đối trị ngũ dục.
...
https://thuvienhoasen.org/p21a6126/4/phan-ba-doi-tri-ngu-duc

Nội việc ăn ngon thi, ngay cả người trường chay cũng hay nấu ăn cc mn c vị y như mắn để tận hưởng hương vị khi xưa cn ăn thịt th c m! Người trường chay cũng thm r di khi nghe kể hay nhn thấy 1 mm ngũ quả c cc vị chua ngọt .
Ni đến việc ngủ nghỉ, xưa Phật cn tu khổ hạnh ngi nhịn ăn khng ngủ cho đến đỗi tc rụng v gầy đt như bộ xương - Rốt cục ngi ngộ ra tu vậy l qu khch m ngi đi theo trung đạo để m đối trị ngũ dục chứ khng cn khổ hạnh nữa!

Người d bỉu ph phiếm hy coi chừng lọt vo ci tu chấp chặt khinh khi thi qu!
Người tu trung đạo nhận thức cc căn đều thanh tịnh, chỉ v tm khng thanh tịnh m sinh ra tội lỗi!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]