Lại nói về Tâm


Posted by Tú Uyên ..107..216.153 on Jan 09, 2020 at 21:28:40:

TU thường nghe người tu hành hay nói đến tu tâm,

Xin hăy cùng nhau nghe lại truyện Đạt Ma và Thần Quang nhe:

TQuang:
Tâm con không an, xin ngài an cho
Đạt Ma:
Đem tâm con ra đây ta an cho
TQuang:
Con không t́m được th́ làm sao mà đem ra cho ngài an cho con bây giờ!?:(
Đạt Ma:
Thế là ta đă an tâm cho con rồi c̣n ǵ nữa!

Phân tách:
Khi trong ḷng có vấn đề th́ tâm bất an sinh ra ngay tắp lự, nhưng khi đi t́m vấn đề th́ lại chẳng có nguồn gốc chi ngoài mớ tư tưởng hỗn độn thôi!
Như thế một khi tư tưởng hỗn độn đă lặng yên th́ Tâm cũng biến mất ngay tắp lự!

Phân tách truyện Đạt Ma an tâm cho ngài Thần Quang th́ Tâm chẳng có đâu cả!
tu tâm lại là chuyện dành cho người chưa đặt chân vào cửa Thiền!?!
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]