Năng lượng đi lên ...


Posted by Tú Uyên ..107..216.153 on Jan 13, 2020 at 11:34:56:

Năng lượng dục chẳng có ǵ bí ẩn cả, nó là năng lượng tái tạo h́nh hài để mà truyền giống nơi tam giới mà thôi! Người ta cho tôi con chó lai hai giống: German Sherpherd&Boxer, mới có 4 tháng mà đi chích ngừa nó ngửi mùi chó cái trên áo cô y tá xong dương vật nó tḥ ra dài đỏ ḷm!
Người tu đạo giải thoát th́ đừng có t́m đ̣i năng lượng như con rắn ḅ cột sống! Tố Nữ Kinh chưa tu ǵ ma toàn là phương cách đưa người phụ nữ lên đỉnh điểm cho nhiều vào chứ có phải là đả thông huyệt Bách Hội đâu mà ham hố ?!

Khi già cả th́ mùa Đông giá mở ṿi nước lạnh tḥ tay vào một cái là năng lượng từ cột sống rùng ḿnh sởn ốc đi lên huyệt Bách Hội, khỏi cần trên bảo dưới nghe ǵ cả, nghĩa khỏi cần "muốn" khỏi cần tu đôi, khỏi luyện yoga mà năng lượng cũng đi lên xuyên qua óc xông thẳng qua huyệt Bách Hội nhé!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]