Tặng bác Như Thị ở bên chợ kia :)


Posted by Tú Uyên ..107..216.153 on Jan 30, 2020 at 07:23:55:

Đọc bài thơ này của Như Thị ở cái chợ xôn xa xôn xao bên kia,
đầu năm viết vài hàng phân tích và họa lại cho trang này có cái mà đọc chứ hoang tàn quá :)

''Đại gia bất động sản
Chết nằm dưới cỏ xanh
Mới biết ḿnh của đất
Đất không phải là ḿnh '' - Tranh đoạt làm ǵ?

Ở đời khó gặp được nụ cười – Đau khổ để làm chi?

Xuân An Lạc (*__*)

Như Thị

--
Tác giả cho hay:
Người có nhiều nhà cửa đi nữa, khi chết cũng đi vào ḷng đất mà bên trên mồ xanh cỏ - Thế là hiểu ra cái lư ḿnh cũng thuộc về đất chứ ḿnh không phải là đất - Th́ tranh đoạt làm ǵ nửa ? Bèn thay cái quan niệm sống thay v́ tranh giành nhà cửa đất đai cho nhiều mà đổi lại bằng những giây phút vui vẻ an lạc .
Phân tách
----------
Có vị đại gia cả đời ḅn nhặt bất động sản rất nhiều nhưng khi chết cũng nằm dưới ḷng đất chứ chẳng c̣n làm chủ nhà cửa đất đai chi nữa!
Thế là cho rằng tham bất động sản hay tài sản trên đời mà chi ? Thay vào đó hăy t́m an lạc th́ hay hơn, thực tế hơn! Như thế là đổi cái tham lam khổ đau v́ tham tài tham lộc bằng đi t́m an vui trong từng ngày :)

Cái ḿnh là cái chi đây ?
chết vùi xuống đất thân này thành phân
th́ thôi tranh đất chẳng cần,
chỉ gieo đau khổ trăn phần đó thôi!
c̣n như nắm bắt an vui,
thế là sống được một đời b́nh an ??
xem như tự tại an nhàn,
thế là đạt được khinh an chứ ǵ ??
cái ḿnh là cái chi chi,
không tham tài sản chỉ v́ hiểu ra:
đất kia không phải là ta,
tham lam ngu ngốc chính là khổ đau
ḿnh không giành đất được đâu,
gánh lo vứt nó đi mau cho rồi
trở về thực tại đi thôi,
từng giây từng phút an vui chính ḿnh

Nhưng mà thay vào cái tham BĐS bằng cái tham an vui từng ngày từng phút từng giây cũng đều là lựa chọn cái tham của ḿnh rồi cho rằng ḿnh không tham lam th́ có nực cười lắm chăng ?!

Xét cho công b́nh th́ những vị đại gia đi ḅn chắt tài sản họ cũng hạnh phúc khi thâu lượm thêm tài sản - Như vậy th́ ngay trong tâm khảm của những vị đại gia cũng từng hạnh phúc vui sướng trong từng phút từng giây đó chứ!?

Túm lại th́ tham BĐS hay tham an lạc cũng vẫn c̣n nằm trong ṿng luẩn quẩn của tham luyến đó thôi :)
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]