Re: GIC NGỘ


Posted by TU ..107..216.153 on Apr 15, 2020 at 23:04:53:

In Reply to: Re: GIC NGỘ posted by tm tịnh on Apr 13, 2020 at 08:19:59:

Gạo gi đau nhiều lắm phải khng ?
o vng bọc hạt trắng như bng
trần truồng chen chc nhau trong cối
chy gi mng em pht động phng ?

thi nh th thi ai gic ngộ,
nay từ nơi c, c về khng ?
hay cn tư lự, cn đau khổ,
cn tiếc hồng trần, tiếc cht cng ?

TUFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]