Re: Tantric Sex (tu đi)


Posted by TU ..107..216.153 on May 11, 2020 at 22:51:29:

In Reply to: Re: Tantric Sex (tu đi) posted by tm tịnh on May 06, 2020 at 22:10:41:

C rất nhiều thứ tồn tại tự ngn xưa tuy rằng chng hoang tưởng:
Chẳng hạn như
1) đấu tranh cho bnh đẳng tứ ngn xưa nhưng trong x hội của nhn quần th bnh đẳng l hoang tưởng! V sao ti ni vậy ? v nhn loại mi khập khiễng chẳng yn!
2) mặc d ma chỉ c trong hoang tưởng nhưng sợ ma tồn tại trong cn no của con người lạc lng nơi thm u hoang vắng!
3) mặc d nhn quần cực kỳ chn ght gia đnh trị nhưng n vẫn tồn tại!
4) ngố lm tổng thống Mỹ hẳn l hoang tưởng, nhưng vị tổng thống đương nhiệm khng l hoang tưởng m cn l thần tượng của cc dr.Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]