Re: tu đôi (P.2)


Posted by TU ..107..216.153 on May 28, 2020 at 20:21:32:

In Reply to: tu đôi (P.2) posted by tâm tịnh on May 25, 2020 at 22:04:23:

Bài T́nh Yêu, gồm ba khổ, mỗi khổ 4 câu, mỗi câu 7 chữ, theo thể thơ hiện đại, được tác giả sáng tác tại miền Đông Nam Bộ, năm 1946.

Nguyên do sáng tác: Một thiếu nữ ở Sài G̣n thầm yêu Huỳnh Phú Sổ trong khi ông c̣n đang ẩn lánh thực dân Pháp và Việt Minh. Biết được mối t́nh thầm kín kia, ông bèn viết bài thơ này để tỏ chí của ḿnh và cũng để cảnh tỉnh cô gái ấy.

T́nh yêu
Ta có t́nh yêu rất đượm nồng,
Yêu đời yêu lẫn cả non sông.
T́nh yêu chan chứa trên hoàn vũ,
Không thể yêu riêng khách má hồng.
Nếu khách má hồng muốn được yêu,
Th́ trong tâm trí hăy xoay chiều.
Hướng về phụng sự cho nhơn loại,
Sẽ gặp t́nh Ta trong khối yêu.
Ta đă đa mang một khối t́nh,
Dường như thệ hải với sơn minh[1]
T́nh yêu mà chẳng riêng ai cả,
Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh.[2]
Chú thích
^ Thệ hải minh sơn thường được hiểu là "thề non hẹn bể", thệ (誓) = thề, minh (铭) = ghi nhớ, hẹn ước.
^ Chép theo Huỳnh Phú Sổ, Sấm giảng thi văn giáo lư (toàn bộ), được sáng tác từ năm 1939 đến năm 1947. Sách không ghi tên nhà xuất bản & năm xuất bản, tr. 504-505.Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]