Dẫu biết ci g rồi cũng nhạt


Posted by tm tịnh ..172..83.52 on Jun 28, 2020 at 20:07:33:

Dẫu biết ci g rồi cũng nhạt

- dù là tình bạn hay tình yêu; nhưng nhạt chưa phải là ḱt thúc, mà chỉ là chưa có dịp sưởi ́m lại thôi. Ńu thương yêu có th̉ lụi tàn ngay khi thíu cơ hội sưởi ́m, liệu mọi thứ trước đó có phải là thương yêu? Và ńu ḿi quan hệ ́y c̀n chút ́m áp mà ta chỉ đứng đ́y đợi chờ chứ không sẵn lòng dang tay ra trao tặng, liệu ta có phải người bít trân trọng, bít gìn giữ?

Có duyên gặp một người đ̉ th́y thân quen, đ̉ yêu thương, để bảo vệ là duyên phước, là đìu kiện vô cùng khó khăn trong kíp người hữu hạn. Th́ nên, đừng vì chút hẹp hòi, chút hơn thua mà làm tình làm tội r̀i đánh ḿt nhau mãi mãi. Càng đừng vì nhân duyên đã đoạn, quay lưng đi và đ̉ tội cho nhau. Như th́, thực ch́t chỉ là nhân danh tình yêu đ̉ śng với cái tôi ích kỷ.

Cho Nhẹ Lng Nhau. "
St

Đu cần người chăm sc
Cỏ bn đường vẫn xanh
Hy cứ sống chn thnh
Đu cần ai để

(thầy TP)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]