Re: Dẫu biết ci g rồi cũng nhạt


Posted by TU ..107..216.153 on Jun 30, 2020 at 17:10:03:

In Reply to: Dẫu biết ci g rồi cũng nhạt posted by tm tịnh on Jun 28, 2020 at 20:07:33:


Khi chết đi, cả thế gian cn nguyn đ chứ chẳng mất g, th khi cn sống lm g c được hay mất ?
Nhn bằng con mắt no th thấy đnh mất nhau mi mi ?
Khi lấy nhau đu phải l được g ngoi thức đnh lừa rằng được, th khi bỏ nhau đu c mất g ngoi thức đnh lừa rằng mất!
Ci ch kỷ khng l chn ng m l ci ng do thức nhận vơ cho nn cn cho mnh c ci ti ch kỷ để m cố khng sống với ci ti ch kỷ m cho rằng sống trong bnh yn th cn sống trong illusion realm m thi!
Cỏ ma Đng vng chy
sang Xun lại xanh r
hết trần duyn người lại:
sugar you you điFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]