Re: thiền tantra


Posted by Phù Vân ..136..34.171 on Dec 09, 2020 at 11:41:21:

In Reply to: thiền tantra posted by tâm tịnh on Dec 05, 2020 at 10:35:09:

Bạn tâm tịnh à,
Nếu bạn đă lún sâu vào môn phái thiền Tantra này th́ xem như rất khó ra lắm!
C̣n như bạn đang trong ṿng nghiên cứu th́ xin nghe tôi có vài lời mong bạn lưu ư dùm:
1) Trong sáu cơi luân hồi có cả các cơi trời, Atula
nhất là cơi Atula họ hay quan hệ với cơi người (trong địa vị thần nhập vào trong cơ thể của người cho phép chúng sinh cơi Atula vào mượn để tận hưởng dục lạc mà nạn nhân không hề hay biết ǵ) Ngay bản thân tôi đă từng tu luyện và đă nếm trải cái nguy hiểm của việc cho mượn thân thể của ḿnh cho chúng sinh cơi trời vào làm thầy ḿnh để có thần thông làm những chuyện không đáng làm!
2) Phật dạy ḿnh phải tự đốt đuốc lên mà đi chứ không cần ai cả (bên Trung Hoa có thời Phật tử c̣n phải tâm niệm: Phùng Phật sát Phật - nghĩa là gặp Phật là phải giết Phật, Phật đó là do tưởng ấm dụ ta vào ṿng luân hồi chứ chẳng được ǵ đâu!)
3) Tăng đoàn của Phật chỉ toàn là đàn ông, sau này phụ nữ có cho vào nhưng hoàn toàn ở cách biệt và có ni trưởng hu*ớng dẫn cách tu hành cho các ni sư mới nhập vào ni đoàn
4) Cơi dục có thân thể để hành lạc để được cảm xúc mà cảm xúc thuộc về cơi dục, Trong khi chân tâm thường trụ th́ vô h́nh vô tướng sẽ không có vụ về lại với chân tâm bản thể qua khoái lạc của nhục dục
5) Cơi con người th́ ai về già th́ bộ phận sinh dục thoái hóa, phụ nữ không c̣n kha năng sinh đẻ và không c̣n bị cuốn hút bởi giai đoạn dạo đầu th́ khỏi cần nói đến các giai đoạn kế tiếp! Không thể nào các vị ni trưởng già nua chưa đạt đến giai đoạn hoa nở tối thượng th́ sau thời tiền măn kinh là phải chịu phận hẩm hiu không đến được Niết Bàn hay sao ?

Vài lời xin bạn chịu khó suy gẫm,
PVFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]