Re: Các pháp môn khác nhau


Posted by Phù Vân ..136..34.171 on Feb 05, 2021 at 07:07:53:

In Reply to: Re: Các pháp môn khác nhau posted by Phù Vân on Feb 04, 2021 at 11:23:03:

Quan điểm con người chính là cái thân này, thành ra bạn chẳng là chi cả mà là sản phẩm do tổ tiên bạn truyền lại và bạn xuất hiện trong thế hệ này, sau đó bạn sẽ lại biến mất!

Chung quy th́ dù cho bạn có vắt óc ra suy nghiệm về cái thân con người v́ đâu mà có? có để làm ǵ? thân tàn là hết hay lại chun vào bào thai khác để lại tiếp tục cái ṿng lẩn quẩn kia ?
th́ bạn sẽ thấy ḷi ra hai trường phái khác biệt:
1) con người là thân và chết là hết (trường phái này chối bỏ luân hồi, không tin hoàn toàn về các chuyện phước đức hay ác giả ác báo vv và vv
2) con người có hai phần rơ rệt:
1- thân ngắn hạn 1 đời, sung sướng hay bất hạnh là do nghiệp tạo ra từ kiếp trước
2- t́nh thần chun vào bào thai, cho thai sự sống và sau khi thai nhi sống hết cuộc đời th́ lại theo nghiệp mà chun vào bào thai khácFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]