T́m tâm


Posted by ngủ ngày ..71..236.46 on Feb 20, 2009 at 20:41:42:

Ngang lưng đeo trống đối tri âm
Duổi thẳng hai tay đánh trống tâm
Tập tập t́m tâm tâm tất tập
T́m tâm tâm tập tập t́m tâm

Âm thanh hợp vận âm tùng họa
Tịch chiếu tâm tông tức tập tâm
Trăng sáng gió thanh thường tự tại
T́m tâm chẳng được nghĩ t́m tâm

Thôi nhé tâm ta chẳng thể tầm
T́m tâm dẫu được chẳng chân tâm
mang đèn xin lửa thêm điên đảo
Thà đứng bên sông hát khúc ngâm

(thơ cụ Thanh Đàm)

Sư Thanh Đàm xuất gia theo sư Đạo Nguyên, phái Chân Nguyên vào năm 1807 .
Sư nhờ tham thoại đầu về t́m Tâm xem Tâm ở đâu mà đạt đại ngộFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]