Giấc mơ hóa bướm I


Posted by Phạm Doanh ..76..179.134 on Feb 20, 2009 at 20:59:16:


Giấc mơ hóa bướm

Ừ,
biết trần gian
đă bạc ḷng
Ừ,
ta về
tắm ánh trăng cong
Thân h́nh trần tục
phà hơi khói
Chiếc bóng vô thường
động nước trong
Nhắm mắt
chối xua
ngàn ảo giác
Trầm ḿnh
gột rửa
vạn tà dâm
Tỉnh lai giữa đám người di động
Hồ điệp cơn mơ chợt đứt ḍng.

Phạm Doanh
_________________________________
Ta!
Người chưa diệt chữ t́nh
Mong ǵ ngộ, giác
Giữa thinh không nàyFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]