Re: Giấc mơ hóa bướm I


Posted by Giấc mơ hóa bướm II ..76..179.134 on Feb 20, 2009 at 21:01:14:

In Reply to: Giấc mơ hóa bướm I posted by Phạm Doanh on Feb 20, 2009 at 20:59:16:


Chập chờn bay,
bướm chập chờn bay
Ngất ngưởng say,
người ngất ngưởng say
Hồ điệp phiêu du đời lăng tử
Triết nhân ngờ vực giấc mơ ngày
Bồn vang trầm vọng
ru hồn lạc
Đàn gẩy t́nh tang
vỗ dáng gầy
Quên cả lời kinh, quên tụng niệm
Sóng bồi
cát lở,
mỏi bàn tay .

Phạm Doanh
__________________________________
Ta,
Người chưa diệt chữ t́nh
Mong ǵ ngộ giác
Giữa thinh không này.Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]