Re: Giấc mơ hóa bướm I


Posted by Giấc mơ hóa bướm III ..76..179.134 on Feb 20, 2009 at 21:02:58:

In Reply to: Re: Giấc mơ hóa bướm I posted by Giấc mơ hóa bướm II on Feb 20, 2009 at 21:01:14:

Ánh đèn thoi thóp cạn dầu,
lay
Đom đóm vu vơ
chấm phá thay
Trong cổ quan tài
người
trá tử (*)
Trên bàn hương án
khói
không bay
Người: nằm mộng ngỡ thành thân ấy
Bướm: lạc hồn nghi hóa phận này? (*)
Ta: bỏ không màng công án nữa
Vang rền
tiếng vỗ
một bàn tay .

(*) Trang Tử giả chết và tự vấn

Phạm Doanh
___________________________________
Ta,
Người chưa diệt chữ t́nh
Mong ǵ ngộ giác
Giữa thinh không này.Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]