NĂNG LỰC MẠNH MẼ CỦA THIỆN NGHIỆP


Posted by Sen Xanh ..97..234.61 on Feb 20, 2009 at 23:39:46:

NĂNG LỰC MẠNH MẼ CỦA THIỆN NGHIỆP

Water Lily, photo by Sarah Burg

Giọng đọc Quyn Di

Audio http://www.supload.com/music/Thiennghiep-download-SBTP5XQPVHGR.html

Nếu bạn sống c đạo đức, nếu đ thực tập mười điều thiện, pht triển lng từ bi, tm bạn c thể c những năng lực mạnh mẽ của thiện nghiệp, th đ l những thứ duy nhất gip được bạn khi cuộc đời chấm dứt. Khng ai v khng c ci g khc gip bạn nữa. Lc đ tm bạn khng cn chỗ ẩn nu, v bạn c thể thấy mnh đ khng tạo nhiều nghiệp thiện. Bạn sẽ than thở: "Chỉ v v minh, khng hiểu biết về tnh trạng dễ sợ lc ny, lại bị li cuốn vo vng dục lạc của những th vui nhất thời m ti đ tạo nn nhiều nghiệp dữ trong cuộc đời ph du. Ti đ lng ph th giờ vo những hoạt động v nghĩa".

Trch @: http://www.thuvienhoasen.org/phaptu-taytang-nhapmon-00.htm

SỐNG HẠNH PHC - CHẾT BNH AN
The Joy of Living - Dying in Peace
Đức ạt Lai Lạt Ma
Dịch: Chn HuyềnFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]