Kinh phật


Posted by ? ..76..13.127 on Feb 21, 2009 at 08:19:23:

Hồi đó tui nhớ so* so* la` co' ddo.c ma^'y ca^u va^`y, mo^~i la^`n tui ddi chu`a vo*'i ba` no^.i cu?a to^i. TO^i dda~ ha(ng say ma` ddo.c . Nhu*ng tui cha(?ng bao gio*` hie^?u ma^'y ca^u ddo' co' y' nghi~a gi` . Vo*'i la.i tui cu~ng kho^ng bie^'t ma^'y ngu*o*`i kia co' hie^U gi` hay kho^ng ma` ai cu~ng ha(n say ddo.c . Pha^`n nu*?a tui tha('c ma('c Pha^.t dda so^' la` ngu*o*`i nu*o*'c ngoa`i va^.y mi`nh ca^`u tie^'ng Vie^.t, Pha^.t hie^?u kho^ng va^.y?

.... dà nị ni. dà dà na ....chỉ ta ca lệ ta bà ha ....a ni dị la bà ti...a di nị dị na dị na can na .... ǵ ǵ đó tôi nhớ không rơ lắm

Sau này tôi hỏng đi chùa nửa v́ mấy ông sư người miền Trung đọc kinh sao mà khó nghe . Tôi muốn nghe nhưng mà cái lỗ tai tôi nó không chịu nghe . Mà nó có nghe th́ chả hiểu v́ lỗ tai tôi nó không phải người miền TrungFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]