Re: Sơ luận về nghĩa Pháp trong Phật giáo .


Posted by ngủ ngày ..71..236.46 on Feb 22, 2009 at 23:27:24:

In Reply to: Re: Sơ luận về nghĩa Pháp trong Phật giáo . posted by 71 on Feb 21, 2009 at 08:03:52:

Xin tóm tắt:
Pháp nói theo Đạo Phật th́ đấy là Phật Pháp, Phật thuyết Pháp hay giảng giải Đạo mầu trong suốt 49 năm để chỉ dẫn và khai sáng cho con người vượt sông mê mà quay về bờ giác . Và những bài thuyết Pháp của Phật để lại cho Phật tử đă được ghi chép cẩn mật trong ba kho tàng kinh điển (Tam tạng kinh điển)

--
Xin tiếp theo .(như thường lệ, đây là theo cái hiểu biết của cá nhân cho nên có chi khiếm khuyết hay sai trái, xin các bạn cứ thẳng tay góp ư cho).

Trong suốt 49 năm ṛng ră, Phật đă nói rất nhiều Pháp cho nên sau này được biên chép lại và chia ra làm ba bộ: Thượng Trung và Hạ, theo thứ tự thời gian trong 49 năm Phật giảng Pháp .

Lại có lần Phật bảo rằng trong suốt 49 năm trời Phật chưa hề nói Pháp .
Giả sử như Phật chưa hề nói Pháp th́ ba tàng kinh các không phải là Pháp mà Phật muốn trao lại cho người .
Th́ lấy ǵ để cho những con người muốn quy thuận và nương náu trong một đời người c̣n khắc khoải đi t́m lại bờ giác ?Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]