KẺ LỢI DỤNG PHẬT PHÁP


Posted by Sen Xanh ..97..234.61 on Feb 24, 2009 at 12:24:13:


H́nh Đức Đạt Lai Lạt Ma khi c̣n nhỏ

KẺ LỢI DỤNG PHẬT PHÁP

Hỏi: Để tiến triển trên con đường đạo hạnh, có cần thiết phải có một vị bổn sư kề cận ở bên ḿnh? Cụ thể như Ngài, Đức Đạt Lai Lạt Ma, có thể có vị bổn sư đang sống ở Ấn Độ?

Đáp: Tôi nghĩ rằng ngay từ buổi ban đầu điều khôn ngoan hơn cả là ta hăy nên nương tựa vào giáo pháp xem đó như là vị thầy của ḿnh. Một người đă quyết dấn bước trên con đường đạo th́ ở mức độ này, một vị thầy bằng xương bằng thịt chỉ là vấn đề thứ yếu. Sau này trên từng chặng đường tiến triển, trong khi thu thập được một số kinh nghiệm, đó là lúc bạn sẽ cần những hướng dẫn tâm linh của một vị thầy xứng đáng. Tuy nhiên bạn nên cẩn trọng trong khi lựa chọn, phải khảo sát một cách kỹ lưỡng xem ông ta có đủ những phẩm chất cần thiết hay không, để tránh trường hợp sau này bạn khỏi bị rơi vào những t́nh huống khó xử, đáng buồn khi đặt trọn niềm tin vào một cá nhân mà có thể họ sẽ là người lừa dối hoặc gây nên những thiệt hại cho bạn. Bạn có thể t́m được rất nhiều vị chân sư, những người đă đóng góp rất nhiều công sức cho việc hoằng dương Chánh Pháp trong số những vị đang giảng dạy Phật giáo Tây Tạng hiện nay. Và mặc dù số lượng những người này có thể c̣n rất ít ỏi, điều cần thiết là ta phải phân biệt được giữa những người chân chính và những kẻ lợi dụng Phật Pháp.

Trích @: http://www.thuvienhoasen.org/vuotkhoigiaodieu-00.htm

VƯỢT KHỎI GIÁO ĐIỀU
Đức Đạt Lai Lạt Ma
Việt Dịch: Tâm Hà Lê Công ĐaFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]