thơ cũ


Posted by WA ..130..32.181 on Feb 26, 2009 at 08:44:52:

ti đang rơi vo vũng đm vẳng lặng
nghe lời giảng với giọng Huế m m
gi hiu hiu, sương giăng ở bn thềm
chợt nỗi nhớ lang thang vo tiềm thức

ti lục toan bao nhiu hư v thực
của trần đời đầy mu sắc như khng
thời gian tri như nước chảy xui ging
ti vẫn bước cạnh cuộc đời rất giả

đm giao ma thu về chi hối hả
l chuyển mu a nỗi nhớ v bin
giữa huyền o tim đau khổ tọa thiền
theo hơi thở, thở về miền thanh tịnh

giữa đm khuya ti đang mơ hay tỉnh ?
(khc biệt g giữa lc tỉnh v mơ!?)
rồi ngy mai ai hỏi cht lng ngờ
thơ ti viết, nghĩa chi...
(chẳng hiểu!)

Bảo TrnFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]