Re: Kinh phật


Posted by ? ..76..13.127 on Feb 28, 2009 at 09:04:06:

In Reply to: Re: Kinh phật posted by 71 on Feb 22, 2009 at 16:46:53:

cảm ơn bác đă cất công mà t́m :) tui đâu muốn hiểu làm ǵ , muốn hiểu th́ tui đă tự đi t́m hiểu lấy rồi :) nếu muốn viết một bài thơ ca ngợi Phật th́ đâu có khó . Gà Mái hay bác có thể viết vài chục bài trong vài phút mà . Ngu*o*`i tho*` Chu'a thi` khen Chu'a , ngu*o*`i tho*` Pha^.t thi` khen Pha^.t. Tui chi? tha('c ma('c mi`nh ngu*o*`i Dzie^.t Nam ca^`u Pha^.t A^'n, ddo.c tie^'ng Dzie^.t, Pha^.t co' hie^?u hay kho^ng tho^i. Cu~ng nhu* tho*` chu'a, Chu'a dda^u pha?i ngu*o*`i Vie^.t . Ho*n nu*?a nếu Phật thực sự phù hộ cho chúng ta, th́ chúng ta đâu cần phải đọc đúng kinh của Phật th́ Phật mới phù hộ ....ne^'u ddu*'c Pha^.t tha^.t su*. hie^?u nhu*~ng gi` chu'ng ta ca^`u xin....Nếu Phật có ḷng từ bi bát ái th́ chúng ta cầu ra sao xin ra sao, miễn sao thành tâm th́ Phật sẽ phù hộ mà phải không . Cần chi phải đọc những câu khen ngợi Phật như thế th́ mới được phù hộ ??? Thật ra tui cũng chẳng biết ḿnh có tin là có cơI niết bàn hay địa ngục . Hay đức Phật cao sang có tấm ḷng bát ái như thế không, nhưng mỗi lần tui có điều bất an, to^i đều cầu xin nơi đức Phật ....tui chẳng bao giờ dde^? y' lời xin của ḿnh có được hay không, nhưng tui va^~n la`m vi` khi tui cầu xin nhu* the^', th́ to^i thấy ḷng tui nhẹ bớt đi phần nào . Nên tui đă làm như thế :)

Nhưng tui không chỉ cầu xin Phậ,t Tui cầu xin ở nơi đức Chúa luôn :) nhưng mà theo tui biết th́ đạo thờ chúa khắc khe hơn, chỉ có một chúa mà thôi...không được có nhiều chúa :) nên tui nghĩ chắc chúa hỏng ban phước hay ơn ǵ cho tui . Nhưng tui hỏng cần biết :) tui có được hay khộng Tui chỉ cần biết khi tui cầu xin th́ ḷng tui được nhẹ đi :) c̣n những điều sau đó th́ tui không bao giờ để ư và cũng chẳng nhớ là lời cầu xin của ḿnh có được ban cho hay không :)Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]