ĐÂU LÀ MỤC ĐÍCH CỦA L̉NG BI MẪN?


Posted by Sen Xanh ..97..234.61 on Mar 03, 2009 at 13:19:27:


Hóa thân của Dilgo Khyentse Rinpoche bây giờ
là Little Dilgo (Yangsi Khyentse Rinpoche) đang áp mặt vào bàn tay Dalai Lama

Giọng đọc Goctroiparis

Audio: http://www.supload.com/listen?s=ID6WYV5TJHKI

Mỗi một trong vô lượng cuộc đời của chúng ta từ vô thuỷ, chúng ta phải có những bậc cha mẹ. Vào lúc này hay lúc khác, mỗi một chúng sinh duy nhất hẳn đă từng là mẹ hay cha của ta. Khi chúng ta nghĩ tưởng tới tất cả chúng sinh này - những người từng là cha mẹ của chúng ta - đă phải lang thang quá lâu và không người cứu giúp trong ṿng luân hồi sinh tử giống như những người mù lạc đường, th́ chúng ta không thể không cảm thấy một ḷng bi mẫn lớn lao đối với họ. Tuy nhiên, tự bản thân ḷng bi mẫn th́ không đủ; họ cần sự giúp đỡ thực sự. Nhưng chừng nào tâm ta vẫn c̣n bị giới hạn bởi sự tham luyến, th́ có may mắn lắm việc ban tặng họ thực phẩm, quần áo, tiền bạc, hay sự yêu thương một cách đơn giản sẽ chỉ mang lại cho họ một hạnh phúc hạn hẹp và nhất thời. Điều chúng ta phải làm là t́m ra một phương pháp để hoàn toàn giải thoát họ khỏi sự đau khổ. Điều này chỉ có thể được thực hiện bằng cách đi theo một con đường tâm linh và tự chuyển hoá bản thân để chúng ta có thể chuyển hoá được họ.

Ḷng bi mẫn phải được hướng tới tất cả chúng sinh một cách vô tư mà không phân biệt giữa những người là bạn hữu và những người là kẻ thù. Với ḷng bi mẫn thường hằng này trong tâm, mọi hành vi tích cực, ngay cả việc cúng dường một bông hoa hay sự tŕ tụng duy nhất một câu thần chú, chúng ta nên thực hiện với ước muốn là nó có thể mang lại lợi ích tất cả các sinh loài không loại trừ ai.

Những bậc Thầy vĩ đại trong quá khứ đă coi giáo lư quư báu nhất là sự bất khả phân của tánh Không và ḷng bi mẫn. Các ngài nuôi dưỡng từ, bi, hỉ và xả – bốn tư tưởng vô lượng (tứ vô lượng tâm) nhờ đó khả năng giúp đỡ những người khác phát khởi không chút dụng công. Được thúc đẩy bởi ḷng bi mẫn đối với tất cả chúng sinh, chúng ta nên củng cố một cách vững chắc trong trái tim ta ư hướng đạt tới giác ngộ v́ sự lợi lạc của chúng sinh. Không có ư hướng này, ḷng bi mẫn của chúng ta sẽ là một mô phỏng mờ nhạt của cái ǵ đích thực. Có câu nói rằng: “Ước muốn hạnh phúc cho người khác, ngay cả đối với những người muốn làm hại chúng ta, là nguồn mạch của hạnh phúc viên măn.” Cuối cùng, khi chúng ta đạt được cấp độ này, ḷng bi mẫn đối với tất cả chúng sinh tự phát khởi theo một cách thế hoàn toàn tự nhiên.

Điều tối cần là phải tập trung toàn bộ cuộc đời chúng ta vào việc hứa nguyện đạt được Phật Quả v́ lợi ích của người khác, cho tới khi điều này trở nên rơ ràng c̣n th́ cuộc đời này hoàn toàn vô nghĩa và đáng thất vọng biết bao. Chúng ta sẽ mủi ḷng và đau buồn bởi thân phận bi đát của chúng sinh trong thời đại khó khăn này, và một cảm thức mạnh mẽ về sự quyết định thoát khỏi sinh tử sẽ phát khởi. Nếu những thái độ này thực sự bén rễ, những phẩm tính và sự thành tựu của Đại Thừa chắc chắn sẽ phát triển từ đó. Nhưng nếu quyết định chân thực thoát khỏi luân hồi sinh tử đó không cắm rễ vững chắc trong tâm thức ta, sự thực hành Pháp của ta sẽ không bao giờ phát triển một cách viên măn.

Tất cả chúng sinh th́ giống nhau trong ước muốn được hạnh phúc và không bị đau khổ. Sự khác biệt to lớn giữa bản thân ta và người khác th́ vô số – tôi chỉ có một, nhưng người khác thật vô vàn. V́ thế, hạnh phúc và khổ đau của tôi th́ hoàn toàn vô nghĩa khi so sánh với hạnh phúc và đau khổ của vô lượng chúng sinh. Vấn đề thực sự cần quan tâm là chúng sinh hạnh phúc hay đau khổ. Đây là nền tảng của tâm thức đă quyết định đạt được Giác ngộ. Chúng ta nên ước muốn người khác hạnh phúc hơn bản thân ta, và ta nên đặc biệt ước mong những người chúng ta coi như kẻ thù và những người đối xử tệ bạc với ta đều được hạnh phúc. Nếu không thế th́ đâu là mục đích của ḷng bi mẫn?

Trích @: http://www.thuvienhoasen.org/longbimanvobien.htm

L̉NG BI MẪN VÔ BIÊN
Dilgo Khyentse Rinpoche
Thanh Liên Việt dịchFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]