KARMA - LỠ LÀM ÁC RỒI TH̀ LÀM G̀ ?


Posted by Sen Xanh ..97..234.61 on Mar 03, 2009 at 14:38:09:

KARMA - LỠ LÀM ÁC RỒI TH̀ LÀM G̀ ?

Kinh Khuyến Thiện của Văn Xương Đế Quân viết "Vạn ác dâm vi thủ" - trong vạn điều ác th́ dâm dục là đứng đầu. Chúng ta hăy nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết về tà dâm trong bài này. Xin lỗi v́ bài này hơi dài, nhưng như các vị Đại sư hay nói "Không lầm nhân quả" nên chúng ta cần đọc nguyên bài này để hiểu rơ nhân quả. Đọc kỹ để biết cách tránh làm ác và lỡ làm ác rồi th́ phải làm ǵ để giảm thiểu quả báo khốc liệt mà chúng ta sẽ gặp trong tương lai...

N G H I Ệ P

Giọng đọc Phạm Thùy Dương

Audio 1: http://www.supload.com/music/Nghiep1...HDTGWYED6.html

Audio 2: http://www.supload.com/music/Nghiep2...E69U5G43I.html

Những hậu quả của nghiệp lực rất rơ ràng:các hành vi xấu luôn luôn gây khổ và hành vi tốt luôn luôn mang lại an lạc hạnh phúc.Nếu bạn hành thiện sẽ được an lạc; làm ác,chính bạn sẽ chịu khổ.Hành nghiệp của chúng ta sẽ đeo đuổi ta từ kiếp này sang kiếp khác. Điều này giải thích tại sao có người không ngớt làm ác lại vẫn công thành danh toại trên phương diện thế tục hoặc lắm kẻ khác dốc ḷng tu hành th́ lại phải đối đầu với muôn vàn khó khăn khốn khổ.Hành nghiệp đă tạo tác từ vô số kiếp; v́ thế,có vô số tiềm năng trong vô số nghiệp báo.

Tiềm năng của nghiệp thức luôn luôn gia tăng theo thời gian.Hạt giống nhỏ có tiềm năng đơm kết trái lớn. Điều này cũng đúng đối với nhân quả nội tại,cho dù hành vi nhỏ cũng có thể mang đến ảnh hưởng tốt hoặc xấu to lớn.Ví dụ như: một cậu bé có lần đă từng lấy nắm cát cúng dường lên Phật và quán tưởng như kim sa. Cậu bé đó là vua Asoka[1].Một hành động tốt nhỏ nhất cũng có thể mang đến một kết quả là niềm hạnh phúc lớn lao nhất; đồng thời,một hành động xấu nhỏ nhất cũng có thể mang lại sự đau khổ mănh liệt nhất.Nghiệp lực trôi chảy trong nội tâm của ta gia tăng bội phần hơn tiềm năng của những nguyên nhân vật lư,như hạt giống trái táo chẳng hạn.Những hành động nhỏ nhất nếu tạo tác liên lỉ có thể khỏa đầy tâm thức chúng sanh như một giọt nước có thể dần dần châm đầy b́nh.

Trong xă hội loài người,ta thấy có rất nhiều sai biệt.Có người luôn thành công trong đời sống,lắm kẻ luôn thất bại.Có người sung sướng, có người trông có vẻ được yên ổn may mắn và an định tâm hồn.Lắm kẻ dường như luôn phải đối diện với những bất hạnh lớn lao,khác với dự đoán của chúng ta.Có người ,bạn mong sao họ gặp tai ương th́ họ lại b́nh an vô sự.Tất cả điều đó, đều nói lên rằng không phải mọi sự việc đều nằm trọn trong tay ta.Khi bắt đầu một dự án nào đó, đôi khi ta cố gắng hết sức,tích lũy mọi điều kiện cần thiết để đạt đến thành công, nhưng vẫn bỏ sót một vài việc nào đó.Ta bảo người này hên.Người kia kém may mắn.Nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ; vận may chắc chắn phải có lư do và nguyên nhân.Theo lối giải thích của Phật giáo, đây là kết quả của những hành vi tạo tác trong đời quá khứ hoặc đă tạo trước đây ngay trong đời này.Khi tiềm năng chín mùi,tuy đang đối đầu với nghịch cảnh nhưng bạn vẫn thành công.Tuy nhiên,trong một vài trường hợp khác,dù tập hợp được mọi điều kiện cần thiết nhưng bạn vẫn cứ thất bại.Nhân dân Tây Tạng chúng tôi trở thành lưu vong tị nạn và trải qua nhiều cam go đau khổ nhưng vẫn tương đối thuận lợi và thành công.Tại Tây tạng,Trung Cộng cố gắng b́nh đẳng hóa toàn dân bằng cách quốc hữu hóa và hạn chế tư sản.Nhưng trong thị xă vẫn có vài lâm sản này trồng được nhiều hoa màu hơn nơi khác và vài con ḅ này vẫn cho nhiều sữa hơn con khác. Điều đó chứng tỏ có sự sai khác lớn lao giữa công đức phước báu của từng cá thể.Khi thiện nghiệp chín mùi,cho dù chính phủ có tịch thu tài sản nhưng người ta vẫn thành công v́ nhờ vào năng lực của phước báu và thiện nghiệp.Tương lai và đời sau sẽ được ích lợi nếu bạn biết tích tập một cách chân xác các hành vi lương thiện như tránh sát sanh mà lại phóng sanh; hoặc bồi dưỡng hạnh nhẫn nhục đối với tha nhân.Trong khi ấy,nếu cứ măi cuốn hút theo những hành vi bất hảo th́ chắc chắn bạn sẽ gặp quả báo trong tương lai.Nếu không tin theo định luật của nghiệp báo th́ bạn có thể hành động tùy theo sở thích.

Một khi đă tạo nghiệp,nghiệp nhân tương ứng sẽ lưu lại và gia tăng cho đến khi nghiệp báo hiện tiền.Nếu chưa từng tạo nghiệp th́ bạn sẽ không bao giờ gặt quả báo.Một khi đă tạo nghiệp rồi th́ nghiệp quả sẽ ứng hiện trừ phi bạn thanh tịnh hóa nó xuyên qua các tiến tŕnh tu hành thỏa đáng.Hoặc đối với một hành vi đạo đức,th́ nghiệp quả cũng sẽ ứng hiện và nó chỉ hủy diệt trừ phi có một sự cuồng nộ hay nguyên nhân đối kháng nào đó. Ảnh hưởng của nghiệp[2] dù tạo tác từ nhiều đời trước sẽ không bao giờ phôi pha theo thời gian cả.

Nghiệp tốt hay xấu đều được định đoạt từ chính sự tác ư của ta mà ra.Nếu tác ư tốt th́ mọi hành động đều lương thiện; nếu tác ư sai lầm, mọi hành động đều trở nên xấu ác.Hành nghiệp có nhiều h́nh tướng khác nhau;có nhiều loại nghiệp thuần thiện,có nhiều loại hoàn toàn bất thiện và có loại nghiệp lẫn lộn cả hai.Dù hành động dường như biểu lộ h́nh tướng khá dữ dội bạo động,nhưng nếu tác ư chân chánh th́ nó vẫn mang đến an lạc hạnh phúc.Trong khi ấy,nếu tác ư sai trái và bất chánh th́ dù cho hành động dường như hữu ích và tốt đẹp nhưng thật tế vẫn sẽ mang đến nghiệp báo xấu.Tất cả đều tùy tâm:nếu tâm bạn đă thuần thục và khéo huân tập rồi th́ mọi hành động đều trở nên chánh đáng tốt đẹp.Trái lại,nếu tâm bạn chưa được thuần thục, lại c̣n thường xuyên ảnh hưởng bởi tham dục và sân hận,th́ tùy việc làm dường như chánh đáng nhưng thực tế bạn vẫn sẽ tiếp tích tập nghiệp báo xấu.Nếu càng có nhiều người hơn tin vào phép tắc nghiệp báo th́ ta có thể tuyệt đối không cần đến lực lượng cảnh sát hay những chế độ h́nh phạt.Dù trên h́nh thức ngoại tại,người ta có thể áp dụng đủ loại kỹ thuật để chấp pháp nhưng nếu thiếu mất niềm tin nội tại đối với các hành nghiệp th́ cũng không thể mang đến một xă hội ḥa b́nh được.Trong xă hội hiện đại,máy móc tối tân phức tạp được dùng để kiểm soát theo dơi và nhận diện những kẻ phạm pháp.Nhưng dụng cụ càng tinh vi tối hảo th́ tội phạm càng trở nên giải hoạt ngoan cố hơn.Nếu muốn cải thiện xă hội nhân loại th́ tăng cường pháp luật ngoại tại không thôi vẫn chưa đủ; chúng ta cần có sự tiết chế nội tâm.

Phương thức sống văn minh,ḥa b́nh và nền đạo lư tâm linh cần phải được tiến hành song song.Trước khi Trung Cộng xâm chiếm năm 1959;các quốc vương Tây Tạng đă dựa theo quan niệm đạo đức Phật giáo để chế định luật pháp quốc gia.Nhân dân khắp toàn thế giới bảo rằng người Tây Tạng ôn ḥa nhân từ một cách phi thường.Tôi không thể thấy lư do nào khác giải thích nết đặc thù của nền văn hóa chúng tôi hơn là sự việc nó đă được đặt trên nền tảng giáo pháp bất bạo động của Phật Giáo từ quá nhiều thập niên qua.

Chúng ta có thể tạo nghiệp qua ba cửa ngơ:thân,ngữ,và ư.Qua các cửa ngơ này, ta có thể tạo hoặc thập thiện nghiệp hoặc thập bất thiện nghiệp.Trong các bất thiện nghiệp có ba việc thuôc về thân,bốn việc thuộc về khẩu và ba việc thuộc về ư.Việc phạm tội thứ nhất do thân gây ra là sát sanh. Để tạo nên tội sát sanh, đương nhiên phải có sự liên quan đến một sanh mạng nào khác.C̣n tự sát là một trường hợp biệt lệ v́ không liên quan ǵ đến những kẻ khác.Nếu bạn khởi lên tâm niệm muốn hạ sát một kẻ nào đó, nhưng bạn lại giết lầm người khác; hành động này hoàn toàn chưa phải là một bất thiện ngiệp đối với tội sát sanh.Mặt khác nếu trong tâm thức vốn có sẵn động cơ sát hại muôn loài,và bạn sẵn sàng giết bất cứ ai bạn gặp; trường hợp này đă xác định rơ rệt,hoàn toàn đây là một bất thiện nghiệp của tội sát sanh.

Sát sanh có thể v́ tam độc; tham,sân,si mà ra.Ví dụ: v́ tham ăn thịt mà ta có thể sát sanh,v́ sân mà ta có thể giết địch thủ và v́ si mà ta giết thú để cúng tế.Bất kể là bạn đích thân tạo nghiệp hoặc xúi dục người khác tạo nghiệp đều gây nên nghiệp ác sát sanh như nhau. Để cho hành vi sát sanh rơ ràng hoàn thành,người bị giết chắc chắn phải chết trước hung thủ.

Nghiệp ác thứ nh́ do thân tạo ra là trộm cướp.Trộm cướp có thể thúc đẩy v́ tham hoặc giả v́ sân hận mà muốn hăm hại người nào.Trộm cướp cũng có thể do si,v́ lầm tưởng rằng bạn có thể cướp lấy bất cứ ǵ ḿnh muốn.Chủ tâm là muốn khai phân vật sở hữu và chủ sở hữu..Trộm cướp có thể thực hành bằng bạo lực hoặc do lén lút; hoặc do bạn vay mượn xong,chờ chủ nhân quên rồi giữ lại luôn cho ḿnh; hoặc mượn tiền không chịu trả.Hành động trộm cướp được kể như hoàn tất khi bạn có ư nghĩ rằng món đồ vật giờ đây thuộc về ḿnh.Dù chính bạn không trực tiếp mà để cho kẻ khác làm dùm ḿnh vẫn bị xem như tội trộm cướp.

Nghiệp cuối cùng trong ba nghiệp ác của thân là tà dâm Đó là liên hệ sinh lư với một người không thích hợp,thực hiện tại một cơ phận không thích hợp; vào một thời giờ không thích hợp; tại một điểm không thích hợp hoặc vi phạm ư muốn của người khác-đương nhiên là bao gồm cả việc hăm hiếp. Đối với người đàn ông th́ người đàn bà không thích hợp bao gồm mẹ ḿnh; vợ hoặc người yêu của kẻ khác; cô gái giang hồ do người khác trả tiền thuê bao, thân quyến của chính ḿnh hoặc những người nữ đă xuất gia như các ni sư.Cũng bao gồm luôn cả những người đàn ông khác.Những cơ phận không thích hợp trong thân thể là hậu môn và miệng.Những nơi chốn không thích hợp là chung quanh tịnh thất của sư phụ ḿnh,gần tháp miếu hoặc ngay trong chùa hoặc ngay trước mặt cha mẹ ḿnh.Thời gian không thích hợp đối với người đàn ông là khi người đàn bà đang thời kỳ kinh nguyệt,lúc mang thai và khi người đàn bà đang vướng phải một chứng bệnh mà sự giao hợp làm cho bệnh trở nên trầm trọng.Nếu người đàn ông giao hợp sinh lư theo những cách trên th́ dù với chính vợ ḿnh vẫn kể là tà dâm.Thông thường mà nói,sự giao hợp là do từ tham luyến,nhưng người ta vẫn có thể giao hợp v́ sân hận ví dụ như người đàn ông ngủ với vợ của kẻ thù của hắn.Có lúc cũng do v́ vô minh mà nghĩ rằng sự liên hệ sinh lư có thế giúp con người đạt đại giác ngộ.Nghiệp xấu của hạnh tà dâm chỉ do ḿnh tự tạo và hành động trở nên cụ thể khi có sự va chạm giữa hai cơ quan sinh dục.

Bốn loại nghiệp xấu kế tiếp là khẩu nghiệp.Trước tiên là vọng ngữ; bao gồm việc nói những ngôn từ trái với điều đă thấy, đă nghe và đă biết.Vọng ngữ có thể do bởi tham,sân hoặc si.Chủ tâm là gây hoang mang cho người khác,có thể diển đạt bằng lời nói,gật đầu hoặc chỉ cần ra một dấu tay.Bất cứ hành động nào có chủ ư làm người ta hoang mang đều tạo nên nghiệp xấu vọng ngữ.Và nếu người khác nghe thấy những vọng ngữ này, điều đó đă làm cho hành động vọng ngữ được thành h́nh.Tiếp theo,là nói lời chia rẽ ly gián.Chủ tâm là gây sự bất ḥa phân tranh giữa bạn bè hoặc tăng đoàn v́ quyền lợi của chính ḿnh hoặc v́ quyền lợi của người khác.Dù một người nào đó có thành công hay không trong việc tạo ra sự phân tranh bất ḥa th́ hành động ly gián của họ hoàn tất ngay trong phút giây mà người khác nghe được những lời nói chia rẽ này.

Kế tiếp là ác ngữ.Chủ tâm là nói lời thô ác,và nghiệp ác ngữ sẽ hoàn tất ngay khi người bị nói xấu nghe được những lời mắng nhiếc nhắm đến họ.Gièm pha nói xấu bao gồm những lời sỉ nhục người khác,chỉ trích lỗi lầm người ấy dù đúng hay sai.Nếu người nào sử dụng ngôn ngữ ác độc để gây tổn thương cho người khác, đó gọi là ác ngữ.Kế tiếp là ỷ ngữ (nói chuyện thị phi). Ỷ ngữ là nói chuyện thị phi bỉ thử do một trong tam độc[3] thúc đẩy.Chủ đích đơn giản là chỉ muốn hàn huyên vô cớ hặn nhàn đàm tâm sự không mục đích. Ỷ ngữ không cần có người thứ hai.Bạn chẳng cần có một người tri âm, bạn có thể nói lời ỷ ngữ( lời thị phi) bằng cách nói chuyện với chính ḿnh.Nhàn đàm vô ích bao gồm việc bàn luận chiến tranh thời sự,việc lỗi lầm của kẻ khác hoặc biện luận chỉ biện luận thôi.Cũng bao gồm luôn việc đọc các loại sách không quan trọng ǵ cả,các loại sách vô bổ mất th́ giờ chỉ v́ ái chấp.

Sau cùng là ba nghiệp xấu được tạo ra bởi ư, điều đâu tiên là tham dục.Đối tượng của tham dục là vật sở hữu của người khác.Phiền năo cổ súy cho ḷng tham dục có thể do tam độc tham,sân si gây nên.Hoàn thành việc làm bất thiện này liên hệ đến năm yếu tố: tham chấp mănh liệt tài vật của người khác; ư đồ tích chứa của cải; dă tâm thèm muốn tài vật người khác; muốn giựt của cải người khác tạo thành của riêng ḿnh; không trông thấy được sự nguy hại v́ thèm khát tài vật của người.Nếu hội đủ năm yếu tố này khi người ta ao ước thèm khát vật ǵ đó th́ hành vi tâm lư này (tham dục) đă hoàn thành.

Kế đến là tâm sân hận; tâm sân hận tương tự như ác ngữ, chủ đích là do ư muốn gây thương tổn cho người; hoặc là nói lời ác ngữ hoặc là mong cầu người ta gặp hoạn nạn tai ương và bị thất bại,hỏng việc.Một khi bị cuốn hút theo tâm niệm như vậy th́ cũng đă hoàn thành nghiệp sân rồi. Điều này (nghiệp sân) cũng đ̣i hỏi cần phải có năm yếu tố: 1/phải có động cơ căn bản là ḷng sân hận hoặc ḷng phẫn nộ.2/thiếu tinh thần nhẫn nhục.3/không tri nhận được những lỗi lầm của sự giận dữ.4/cố t́nh hăm hại kẻ khác.5/không tự tri nhận rằng nếu bạn chỉ cần thấu hiểu được những hậu quả tai hại của tâm sân hận không thôi,th́ sự tri nhận này cũng đủ sức giúp bạn chế ngự được ư muốn hăm hại kẻ khác rồi.Chỉ cần bạn đơn thuần mong muốn người khác gặp khổ đau ách nạn, đó chính là tâm sân hận.

Hành vi cuối cùng trong mười hành vi bất thiện là tà kiến hoặc chấp kiến (tức là bám víu một cách ngoan cố vào những tri kiến sai lầm); những điều này có nghĩa là bạn phủ nhận bản tánh tồn tại của các pháp hiện hữu.Thông thường có bốn loại tà kiến: tà kiến đối với nhân;tà kiến đối với quả; tà kiến đối với tác dụng của các pháp và tà kiến đối với sự hiện hữu của một vật thể. Đối với tà kiến về nhân th́ tin rằng không có hành nghiệp; đối với tà kiến về quả th́ tin rằng có những hành vi nào đó không tạo ra nghiệp báo; tà kiến đối với tác dụng của các pháp th́ nghĩ rằng con cái không phải do cha mẹ nuôi nấng,và hạt giống không thể kết trái và cũng nghĩ rằng không có tiền kiếp hoặc không có đời sống sau khi chết.Tà kiến thứ tư là tà kiến đối với sự hiện hữu của mọi vật thể-do v́ vô minh và tham chấp mà tin tưởng rằng các bậc A La Hán,Niết Bàn và Tam Bảo đều không hiện thực.Ngài Tsong Kha-Pa nói rằng:mặc dù có nhiều loại tà kiến khác nhau nhưng các tà kiến này thật sự cắt đứt mọi cội rễ tích lũy công đức của con người và chính v́ lư do đó đă khiến cho người ấy bị cuốn hút theo các hành vi bất thiện một cách không kiềm chế nổi.V́ thể,tà kiến không tin Tam Bảo và tà kiến không tin luật nhân quả được gọi là tà kiến lớn nhất.

Chúng ta cũng nên biết rằng có sự sai biệt nặng nhẹ trong các hành nghiệp.Khi hành vi được thôi thúc bởi những phiền năo mănh liệt th́ hành vi này được gọi là hành vi vô cùng nghiêm trọng.Phương thức hành vi tạo tác cũng quyết định mức độ khinh trọng của nghiệp.Ví dụ như một cuộc mưu sát được diễn ra trong tâm thức hân hoan,trước tiên là tra tấn,rồi chế giễu và phỉ báng người ta th́ cuộc mưu sát này được gọi là cuộc mưu sát rất nghiêm trọng v́ con người đă bị giết một cách vô nhân đạo.Nếu kẻ sát nhân không có lương tâm và không có ư thức hổ thẹn th́ hành vi sát sanh ác độc này được kể là rất nghiêm trọng bởi v́ hắn đă đánh mất khả năng hoặc lực lượng đối trị.Nếu sát sanh v́ do ngu si, với mục đích sát sanh để làm tế phẩm chẳng hạn và nghĩ rằng hành động sát sanh này thật sự là một nghi lễ tôn giáo chứ không phải là một hành vi xấu ác th́ theo kinh dạy,nghiệp tạo ra xem như rất nghiêm trọng.

Thông thường,nếu bạn tái phạm một vài hành vi nào đó càng nhiều lần th́ nó càng trở nên nghiêm trọng hơn.Nghiệp lực nặng hay nhẹ cũng c̣n tùy thuộc kẻ tạo tác.Nếu bạn hồi hướng công đức do sự phúc lợi của chúng sanh để tầm cầu chứng ngộ,kinh dạy,năng lực sẽ mạnh mẽ hơn.Trong khi ấy,nếu hồi hướng công đức do mục tiêu thấp kém hơn,kinh dạy,năng lực cũng sẽ yếu hơn. Điều này cũng c̣n được áp dụng cho hành vi bất thiện nữa.Phiền năo càng thôi thúc dữ dội chừng nào th́ hành nghiệp càng gia tăng mạnh mẽ chừng ấy; và trong tất cả các phiền năo này th́ sân hận được kể là loại phiền năo mạnh mẽ nhất.Một niệm sân rất nhỏ đối với một vị Bồ Tát sẽ thiêu hủy mọi công đức tích tụ từ ngàn kiếp của bạn.

Quả báo của những hành vi bất thiện dựa trên cường độ của các phiền năo đă xúi giục sai sử chúng.Cũng có các quả báo tương ứng với các loại nghiệp nhân.Ví dụ:v́ đă từng sát sanh,con người sẽ bị đọa sanh vào các cảnh giới thấp kém;sau đó dù màng được thân người nhưng thọ mạng cũng sẽ rất ngắn.Bởi v́ đă từng trộm cướp nên sẽ thiếu thốn vật chất.Bởi v́ tà dâm nên sẽ có người phối ngẫu không trung thành.Bởi v́ ác ngữ nên người ta sẽ nhục mạ bạn.Bởi v́ nói lời ly gián nên bằng hữu bất ḥa chia rẽ v.v…Một loại quả báo khác là cách hành xử theo bản năng bẩm sinh.Bởi v́ đời trước sát sanh,cho nên dù được đầu thai làm người nhưng vẫn tự nhiên có tính t́nh rất xung động và thích giết chóc.Cũng có loại quả báo tùy theo hoàn cảnh và môi trường; loại quả báo này chín mùi và tích lũy chung cho cả tập thể cộng đồng.Ví dụ như,do bởi sát sanh mà một người đă sinh sống ở vùng lúa mạ trái trăng không được xum xuê dồi dào,làng cùng hẻo lánh,khí hậu không tốt, đầy dẫy cây độc gai góc.Bởi v́ trộm cướp nên gặt quả báo làm người nông phu bị thất mùa.Bởi v́ tà kiến mà có quả báo phải chịu hoàn cảnh thiếu sự cứu hộ và không nơi nương tựa.

Nếu do nhờ giới luật mà con người có thể tự kềm chế và không đắm ch́m vào các hành vi xấu ác; ngược lại c̣n quyết tâm không để dính líu vào những sự kiện như thế th́ người đó đă tích lũy được nhiều thiện hành.Nếu không đủ sức hoặc không có khả năng để tạo tác ác nghiệp nhưng v́ đạo đức nên tự chế không làm mới được kể là tích tụ thiện hành.

Tuy hành vi đă tạo tác rồi nhưng không phải do cố ư; ví như ngộ sát,sát sanh trong giấc mộng,hoặc làm những việc trái với ư nguyện cá nhân; trong những trường hợp như vậy,hành động tuy đă tạo tác nhưng nghiệp vẫn không tích lũy.Do v́ thiếu yếu tố cần thiết là sự chủ tâm cố ư nên nghiệp báo của hành động cũng không thành h́nh.Mặt khác nếu bạn cưỡng bách người nào phải dính líu đến các hành động bất hảo thay thế cho bạn th́ nghiệp xấu tích tụ là do từ bạn mà ra.

Nghiệp quả có thể ở đời này, đời sau hoặc cách khoảng nhiều đời mới chín mùi.Một vài hành động quá trọng đại gây ra do sự vô minh và sân hận kịch liệt nên được xem như rất trầm trọng và đă mang đến quả báo ngay trong hiện đời.Các hành vi tốt đẹp tích cực cũng thế.Nếu cưu mang bi tâm lai láng đối với tất cả chúng sanh,nếu vững tâm quy y Tam Bảo và đền đáp ân đức sư trưởng cùng cha mẹ ḿnh th́ hoa trái của các hành động này được kể là quá thù thắng đến nỗi chúng sẽ khởi sự chín mùi ngay trong hiện kiếp.

Mang được thân người chủ yếu là do tŕ giới thanh tịnh và tự chế không tạo mười ác nghiệp.Tuy nhiên để có được thân người với nhiều trợ duyên ưu đăi giúp vượt tiến trên quá tŕnh tu hành th́ vẫn phải cần đến các nhân tố khác nữa. Điều này bao gồm cả việc sống lâu để hành tŕ Phật pháp một cách viên măn.Cũng đồng thời cần bổ túc thêm; nếu có được thân h́nh tráng kiện,trang nghiêm,khỏe mạnh,lại sanh trưởng trong một gia đ́nh tôn quư; đương nhiên bạn sẽ tạo được niềm quy ngưỡng lớn lao từ tất cả mọi người và gây được sức ảnh hưởng rất to lớn.Trong kinh điển có đề cập đến nhân tố khác, đó là ngôn từ đáng tin cậy và thân tâm cường tráng để tránh không bị công kích bởi những sự hỗn mang khuấy phá.Chỉ cần thoáng trông thấy bạn,th́ với nhân dáng thu hút,bạn sẽ không khó khăn ǵ trong vấn đề thu nạp đệ tử và tạo cho họ vững tin nơi bạn.Khi thuộc ḍng dơi của một gia đ́nh tôn quư,mọi người sẽ lắng nghe và lưu tâm đến lời khuyên của bạn hơn.Bằng sự giúp đỡ vật chất cho nhiều người,bạn có khả năng phối hợp đông đảo quần chúng với sức ảnh hưởng của bạn và với ngôn từ đáng tin ,bạn sẽ làm cho quần chúng tin tưởng vào lời nói như thật của bạn.Những ǵ bạn nói đều có thể thành tựu sớm sủa đúng theo ư nguyện.chẳng khác nào như chiếu chỉ của một vị quốc vương.Trước đám đông,bạn không c̣n sợ sệt hay rụt rè khi giảng pháp cho họ.Và cũng sẽ có rất ít chướng ngại trong việc tu hành.Nhờ thân tâm vững mạnh,bạn có thể nhẫn chịu được sự thử thách cam go của thể xác và cũng không c̣n hối hận hoặc gặp bất cứ chướng ngại nào trong nỗ lực đạt được bất cứ ước nguyện ǵ của ḿnh và của người.

Mỗi một trong những ưu điểm khác nhau này đều do một nghiệp nhân đặc thù của nó.Nhân trường thọ là do hằng thường có thái độ vị tha giúp ích, không bao giờ gây thương tổn cho kẻ khác.Thân thể cường tráng khỏe mạnh là do cung cấp quần áo mới cho người và kềm chế không nóng giận.Sanh trưởng trong gia đ́nh tôn quí là do nhân luôn luôn khiêm cung,tuyệt đối không cao ngạo và tự xem ḿnh như tôi tớ cho sư trưởng và cha mẹ của ḿnh.Nhân đại phú là do bố thí tài vật cho người nghèo,và nhân có lời ăn tiếng nói uy tín là do kềm chế khẩu nghiệp.Gây được nhiều uy tín ảnh hưởng sâu sa là do nhân cúng dường Tam Bảo và cha mẹ sư trưởng ḿnh v.v…Có thân tâm vững mạnh là bởi cung cấp thức ăn vật uống cho người.Bạn sẽ có một thân người đặc biệt hy hữu với nhiều ưu điểm kể trên nếu bạn tích tập các nghiệp nhân vừa dẫn.

Nếu cứ tŕ trệ biếng nhác,không chịu suy gẫm kỹ càng về luật nghiệp báo,có thể ta tự cho rằng ḿnh chẳng làm ǵ xấu ác và tự cho ḿnh là một người tu hành đạo hạnh.Tuy nhiên,nếu tự phân tích cặn kẽ những ư nghĩ và việc làm của ḿnh th́ sẽ khám phá rằng hằng ngày ta đang vướng vào những lời nói vô căn cứ gây tổn thương cho người; hoặc đang vướng vào lỗi tham đắm.Ta sẽ khám phá rằng ḿnh thật sự thiếu mất yếu tố hành đầu cần thiết của ḷng tín tâm vững vàng kiên định để có thể tuân thủ pháp tắc nghiệp quả một cách chân chính.Ngay bây giờ ta cần tri nhận được sự khác biệt và khiếm khuyết giữa việc tu hành theo pháp Phật và phương thức sinh sống thường nhật.Hăy liên kết tầm hiểu biết về luật nhân quả với việc làm của bạn để kết thúc sự dị biệt này.Nếu tri nhận được mối nguy hiểm tiềm ẩn trong đường lối tư duy và hành động th́ ta sẽ không ngừng bồi dưỡng quyết tâm nhằm sửa đổi cách cư xử và ư tưởng của ta.Ngài Tsong-Kha-pa dạy rằng:v́ đă liên kết quá lâu với những phiền năo nên dù chúng ta có tận sức để không vướng mắc vào các hành vi bất thiện,tuy nhiên đôi khi ta tự phát hiện ra rằng ḿnh không thể nào tự chủ được để tránh tạo tác thêm nhiều hành vi bất thiện.Ta không nên khinh xuất đối với những chuyện như vậy.Trái lại hăy dấn bước theo những phương pháp thanh tịnh hóa do chính đức Phật khuyến dạy.Ta có thể thanh tịnh hóa và khắc phục điều xấu ác đă tạo bằng cách áp dụng bốn oai lực đối trị. Đầu tiên là sám hối lực[4].Bằng cách tư duy đến tính cách nghiêm trọng về quả báo của các hành động xấu ác,bạn nên phát khởi nỗi niềm ân hận sâu xa về những hành vi đă tạo ngay tự đáy ḷng ḿnh.Thứ hai là thanh tịnh lực[5],có thể đạt được xuyên qua nhiều phương pháp khác nhau bao gồm việc thọ tŕ đọc tụng kinh điển,quán tu lư không tánh,tŕ chú, đắp tạo Phật tượng,cúng dường,xưng tán danh hiệu chư Phật.Những pháp tu thanh tịnh này cần phải cương quyết thực thi cho đến khi bạn thấy được dấu hiệu và triệu chứng thành công.Những dấu hiệu ấy bao gồm mộng thấy ói mửa;mộng thấy uống sữa ḅ hoặc sữa đặc; mộng thấy mặt trời và mặt trăng; mộng thấy bay bổng hay lửa cháy hay chế phục các ḅ rừng hay người mặc áo choàng đen; mộng thấy các vị tăng ni; mộng thấy trèo núi; và mộng thấy nghe kinh.Những điều đó đều là triệu chứng thành công trong pháp tu thanh tịnh.

Thứ ba là năng lực quyết tâm không tạo tác nghiệp ác[6] trong tương lai.Nếu có năng lực quyết tâm và tự khắc chế không tạo mười ác nghiệp; không những bạn có khả năng thanh tịnh hóa sự tiêu cực của mười ác nghiệp không thôi mà bạn c̣n có khả năng thanh tịnh hóa phiền năo và các dấu ấn do phiền năo để lại.Nếu năng lực quyết tâm của bạn rất phiến diện th́ pháp tu thanh tịnh cũng sẽ cạn cợt.Năng lực sau cùng là quán tưởng quy y Phật, Pháp và Tăng và v́ phúc lạc cho mọi loài chúng sanh mà phát nguyện thành tựu quả vị giác ngộ.

Nếu ác nghiệp đă tạo mà không hề thanh tịnh hóa th́ sẽ tạo nên cơ duyên thác sanh vào cảnh giới thấp kém.Ác nghiệp có thể được hoàn toàn thanh tịnh hóa trong ư nghĩa là tiềm năng của nó hoàn toàn tận diệt,hoặc duyên thác sinh vào những cảnh giới thấp hơn cũng đă tận diệt duy chỉ c̣n một vài việc rắc rối đau đầu đơn giản trong đời này. Đó là,bất cứ hành vi xấu ác nào vốn phải thời gian dài mới sanh ra kết quả,nhưng nay trong thời gian ngắn nghiệp báo đă chiêu cảm rồi.Kết quả c̣n tùy theo pháp tu thanh tịnh của hành giả có thiện xảo chăng,tứ oai lực có hoàn bị không và đồng thời sự hạ thủ công phu của hành giả có dơng mănh không và pháp tu tịnh trị kéo dài bao lâu rồi.Trong vài trường hợp,nghiệp chiêu cảm đă bị hủy diệt; trong vài trường hợp khác vẫn c̣n thọ nhận một vài chiêu cảm nhẹ hơn.Bạn chớ nên xem như điều này mâu thuẫn với lời dạy trong kinh điển rằng nghiệp đă tạo tác không baogiờ xóa nḥa được mức độ chiêu cảm dù cả trăm kiếp. Điều này có nghĩa là nghiệp đă tạo ra chưa được thanh tịnh hóa th́ không bao giờ có thể phôi pha được tiềm năng chỉ v́ thời gian trôi qua.Không có hành động nào mà không thể thanh tịnh hóa được.Sự thanh tịnh hóa sẽ giúp diệt trừ tất cả mọi tiềm năng chiêu cảm gây nên từ các nghiệp xấu; cùng thế ấy,mọi hành động thiện hảo cũng đều bị giảm mất sức chiêu cảm khi khởi lên một niệm sân.Nhưng Đức Phật đă dạy rằng bạn không bao giờ thanh tịnh hóa được hành nghiệp một khi nó đă tạo thành kết quả.Ví dụ: những kinh nghiệm tiêu cực xấu trong hiện đời là quả của hành vi xấu đă tạo từ quá khứ; những nghiệp quả đă diễn ra rồi,bạn không thể tịnh trừ chúng được.Ngài Tsong-Kha-pa bảo rằng;những thiện nghiệp có thể v́ các nhân tố đối kháng như sân hận mà mất hẳn năng lực; cho nên ta không chỉ cẩn trọng để tích tập công đức không thôi; mà c̣n cần phải bảo vệ các công đức đă tích tập được một cách hết sức thận trọng nữa. Điều này thực hiện được bằng cách hồi hướng công đức để thành tựu sự chứng ngộ cho mục đích thượng cầu Phật quả.Kinh dạy rằng một khi bạn đă hồi hướng công đức để đạt đến những mục tiêu như vậy th́ chỉ khi nào đă đạt thành viên măn rồi,các thiện nghiệp bạn tạo mới không bao giờ bị mất hẳn tiềm năng của nó.Chẳng khác nào như đă kư thác tiền bạc vào ngân hàng th́ bạn rất yên tâm đối với giặc cướp-giặc cướp ở đây là tham,sân si.

Dù ta có thể thanh lọc hoàn toàn mọi xấu ác và hủy diệt tiềm năng mang lại các hậu quả đáng sợ của nó xuyên qua cách vận dụng các lực lượng đối trị thích nghi nhưng chỉ cần đơn giản không phạm vào các ác nghiệp từ lúc đầu th́ vẫn tốt hơn rất nhiều.Do vậy,tốt hơn hết là bạn không nên phạm vào và không bao giờ để cho nội tâm bị vây bẩn bởi những ác nghiệp như vậy.Ngài Tsong-Kha-pa nói rằng cũng tương tợ như một người bị găy chân;sau đó,lành lại nhưng quả thật chiếc chân bị găy khác xa so với chiếc chân chưa hề bị găy bao giờ.

Có lẽ có người nghĩ rằng v́ lư do trong một số kinh điển khác có đề cập đến sự phú quư và các quyền lợi của kiếp sống hiện nay trong ṿng luân hồi như những đối tượng cần phải xả bỏ và khước từ,nên một hành giả nào đó c̣n có ư nguyện đạt được h́nh thức tồn tại lương hảo là điều không thích hợp. Đây là thái độ rất sai lầm.Tâm nguyện mà chúng ta vừa nói gồm có hai loại; chí nguyện tạm thời và chí nguyện cứu cánh.Chí nguyện tạm thời bao gồm sự truy cầu thân người quí giá trong kiếp tới.Dựa vào thân người quí giá như vậy bạn có thể liên lỉ tu hành Phật pháp để cuối cùng đạt thành chí nguyện cứu cánh, đó là sự thành tựu giác ngộ.Tuy rằng đối với một Đại thừa hành giả; mục đích cứu cánh là muốn nỗ lực đạt được Nhất Thiết Trí nhằm mưu cầu phúc lợi cho quần sanh.Nhưng cũng đồng thời rất cần thiết cho vị hành giả này nguyện cầu đạt được một sự tái sanh tốt đẹp trong đời vị lai,như có được một thân người chẳng hạn để vị ấy có thể tiếp tục tu hành.Ngài Tịch Thiên nói rằng;thân người quí giá cần được nhớ nghĩ như chiếc thuyền vượt ngang qua biển luân hồi. Để đạt đến mục đích cứu cánh thành tựu cảnh giới Nhất Thiết Trí,bạn phải có được thân người hiếm quí này trong rất nhiều kiếp. Đạt được h́nh thức tái sanh tốt đẹp như vậy,nguyên nhân cơ bản là do tŕ giới.

Đối với đa số nhiều người,quả thật khó khăn để bỏ hẳn thế gian sau khi họ phát nguyện tu hành.Người tu hành tốt nhất là xả bỏ mọi sinh hoạt thế gian,hy hiến cuộc đời c̣n lại của ḿnh ở một nơi biệt lập đơn độc để tu hành. Điều này đáng khen ngợi và có nhiều đại lợi ích nhưng rất khó để tu như vây đối với đa số nhiều người trong chúng ta.Bạn phải lo nghĩ về chúng cuộc đời của ḿnh,làm việc trong cộng đồng và phục vụ cho nhân quần nữa.Bạn không nên hoàn toàn bận ḷng với mọi sinh hoạt thế tục mà hăy dùng nhiều năng lực và thời gian để tu hành ngơ hầu cải thiện đời sau.Bạn sẽ bắt đầu liễu ngộ rằng mọi hành sự trong hiện đời không đến nỗi quan trọng lắm so với vận mệnh tương lai.

Bạn có thể sẽ có được một cuộc chuyển sanh tốt đẹp ở đời vị lai do sự quy y và phụng hành giáo pháp theo luật tắc nghiệp báo; bằng nỗ lực từ bỏ các hành động xấu ác và tích tập những hành vi lương thiện.Tuy nhiên,v́ vấn đề chuyển sanh thích hợp là một vấn đề c̣n nằm trong phạm vi luân hồi mà bản chất của luân hồi là “khổ” nên ta không nên lấy đó làm thỏa măn,Trái lại,ta hăy bồi dưỡng sự nhận thức rằng mọi h́nh thức hiện hữu trong ṿng luân hồi đều mang tính chất “khổ năo”.Từ vô thỉ đến nay,ta từng quen thuộc với tâm chấp thủ đối với sự sung măn của luân hồi mà chẳng hề liễu tri được rằng sự khoái lạc của luân hồi là :một sự khổ đau đích thực.Cho đến ngày nào mà các phạm nhân chưa hiểu rằng ḿnh đang bị giam cầm và cũng chẳng tri nhận được rằng cuộc đời trong ngục thất rất khó và rất khổ để nhẫn chịu th́ họ sẽ vẫn không phát khởi niềm ước mong chân thật để được thoát khỏi ṿng lao ngục ấy.Luân hồi cũng vậy,cho đến khi nào mà bạn chưa nhận thức được các khiếm khuyết của đời sống trong ṿng tuần hoàn hiện hữu này,th́ bạn sẽ chẳng bao giờ chân chánh phát nguyện đạt được Niết Bàn tức là giải thoát khỏi luân hồi.

Bạn không nên có quan niệm sai lầm rằng Phật giáo là đạo bi quan yếm thế.Trái lại, Phật giáo rất lạc quan bởi vị mục đích mà mỗi cá nhân nhắm đến, đó là sự chứng ngộ viên măn hầu có thể đạt được một niềm an lạc toàn bích và vĩnh cửu.Phật giáo gợi nhắc chúng ta rằng mỗi người đều có thể đạt thành mục đích tối thượng này.Những khoái lạc nhất thời của luân hồi dường như có vẻ vui thú, nhưng chúng không thể thỏa măn chúng ta được,cho dù ta có được hưởng thụ lâu đến cách mấy đi nữa.Chúng chẳng bền vững v́ chúng dễ biến hóa thay đổi.Trái lại,với cứu cánh thường hằng và vĩnh cữu của an lạc rốt ráo Niết Bàn th́ những khoái lạc và an vui tạm bợ trong ṿng luân hồi này đều trở thành vô nghĩa.

Trích @: http://www.thuvienhoasen.org/huongde...aithoat-07.htm

HƯỚNG ĐẾN CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT
Nguyên Tác: THE WAY TO FREEDOM
Tác giả: HIS HOLINESS THE DALAILAMA
Dịch giả: Nguyễn Thuư Phượng

--------------------------------------

[1] Asoka: A Dục Vương,
[2] Dịch giả chú thích: An action: dịch là nghiệp v́ trong trường hợp này rơ ràng tác giả muốn nói là hành vi có tác ư.Mà hành vi có tác ư chính là nghiệp.
[3] Tam độc: ba độc tham sân si
[4] Sám hối lực: power of regret
[5] Thanh tịnh lực: power of purification
[6] Năng lực quyết tâm không tạo tác nghiệp ác: power of resolve not to engage in the non virtuous deedFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]