Re: NGĂ - PHÁP


Posted by hl ..75..46.149 on Mar 07, 2009 at 10:40:36:

In Reply to: NGĂ - PHÁP posted by 71 on Mar 02, 2009 at 19:54:53:


cái tôi và tâm điểm ṿng tṛn

ṿng tṛn là tập hợp những điểm có chung một tâm điểm; tâm điểm này dùng để định vị trí của ṿng tṛn, rất là hữu hiệu cho việc định vị trí

một người là tập hợp các uẩn có chung một cái tôi; cái tôi này dùng để định vị trí của người đó (nhận diện), rất là hữu hiệu cho việc định vị trí

tuy nhiên tâm điểm của ṿng tṛn chỉ là dựa trên ṿng tṛn mà giả lập, cho nên ta thấy những vật ṿng tṛn mà đâu thấy tâm điểm của chúng

cũng vậy cái tôi chỉ là giả lập, hữu dụng cho sự định vị trí, và chỉ có thế thôi

:)Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]