Sử tích bà chúa Ba (Động Hương tích)


Posted by 71 ..71..236.46 on Mar 25, 2009 at 16:25:11:

Rằng xưa
công chúa ra đời
quyết tâm tầm đạo xa rời phồn hoa
trót sinh liễu yếu vậy mà,
pháp luân vần chuyển ta bà chẳng sai
lên non t́m đến Phật đài
giải oan suối ấy mấy ai tỏ tường
ḷng thành thắp một Tâm hương
giáng Long hộ pháp đăng đường quy y
đến nay Hương Tích c̣n ghi,
Chúa Ba đạt đạo chứng tri đất lành

&&

Tích xưa kể rằng Quán Thế Âm Bồ Tát đă thị hiện ở Việt Nam
có nàng công chúa con thứ ba của vua, ngay từ bé đă dốc ḷng đi tu .
Một hôm công chúa bỏ cung vua lặn lội vào rừng sâu t́m nơi yên tĩnh để t́m đạo . Khi đi đến con suối vắng, công chúa tẩy sạch trần lao, gột bỏ mọi oan khiên (ngày nay giữa đường lên động Hương Tích c̣n ghi lại dấu tích ấy nơi con suối gọi là suối giải oan .
Công chúa tiếp tục đi sâu vào rừng núi và đă dừng chân nơi thạch động để t́m đạo giải thoát (Hương tích ngày nay) mà từ trong nh́n ra giống như hàm rồng .Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]