THIỀN như THƯƠNG YÊU


Posted by Sen Xanh ..173..81.66 on May 04, 2009 at 11:18:00:


H́nh Đức Đạt Lai Lạt Ma


Trong lúc thiền định, chúng ta cần luyện tập tư tưởng “Chính

bản thân tôi muốn sống có hạnh phúc và không thích khổ đau,

mọi người khác cũng vậy; chính bản thân ḿnh đương nhiên có

quyền thoả măn khát vọng này và mọi người cũng có”. Chúng

ta nên lập lại ư tưởng này vào lúc chúng ta thiền định và cả

trong cuộc sống hằng ngày cho đến khi nó thấm nhuần vào tâm

hồn chúng ta.


Đức Đạt Lai Lạt Ma

Trích@: http://www.thuvienhoasen.org/luatnhanqua-ducdatlailatma.htm#daukhoFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]