CÓ BỒ ĐỀ TÂM th́ DỄ DÀNG CẦU G̀ ĐƯỢ


Posted by Sen Xanh ..173..81.66 on May 05, 2009 at 12:02:16:


Dark You, Photo by Yorick

CÓ BỒ ĐỀ TÂM th́ DỄ DÀNG CẦU G̀ ĐƯỢC NẤY

Giọng đọc Phạm Thùy Dương

Audio: http://www.imeem.com/people/xMNRUt7/music/PsMBNXCu/pabongka-rinpoche-co-bo-de-tam-cau-gi-duoc-nay/

Khi phát tâm bồ đề, bạn thành tựu được môt cách không khó nhọc tất cả mọi ước muốn tạm thời và tối hậu. Điều tốt nhất nên mong muốn sẽ là mong tất cả hữu t́nh từ bỏ những khổ đau họ không muốn va hành tựu được hạnh phúc mà họ mong muốn. Hành Bồ Tát Hạnh nói:

“Với bồ đề tâm, vô biên hữu t́nh sẽ dễ dàng đạt đến hạnh phúc tối thượng.”

Nếu bạn đă phát triển tâm bồ đề trong ḍng tâm thức th́ bạn dễ dàng thành công trong những việc mà người thường sẽ thất bại, như là biết thần chú hay mật chú để làm mưa, chấm dứt mưa đá, v.v… Người thường không làm được do thiếu bồ đề tâm. Như vậy nếu bạn muốn trừ bệnh cho ḿnh và cho người khác và muốn có khả năng lớn hơn, bạn sẽ phát tâm bồ đề. Không nên nghĩ rằng chỉ giáo về lời chú là không linh nghiệm v́ không có tác dụng đối với bạn.

Bạn không cần nhờ đến thần chú hay những đồ phụ tùng về mật tông. Bạn có thể làm những việc này bằng cách chỉ cần thốt lên một lời thề: Bồ tát Sadà Prarudita làm cho thân thể của ông lành lặn trở lại bằng một lời thề như vậy. Có lần ở Lhasa con sông Kichu sắp tràn bờ không ai ngăn nổi. Ngài Moenlam Paelwa viết những chữ này trên những tảng đá: “Nếu tôi thực sự là một bồ tát th́ nước hăy rút xuống!” Ngài đem tảng đá ấy đến bờ sông và nước liền rút. Ngài đă ngăn được cơn lũ lụt nhờ thốt lên những lời thề ấy.

Như vậy với bồ đề tâm, bạn có thể thành tựu điều thù thắng nhất, ước muốn chính của bạn tức là trạng thái toàn tri; bạn cũng sẽ thành công trong những bùa chú lặt vặt.

Trích từ: http://www.thuvienhoasen.org/giaithoattronglongtay-00.htm

GIẢI THOÁT TRONG L̉NG TAY
Pabongka Rinpoche
Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải
Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]