Xám Hối


Posted by . ..130..64.14 on May 14, 2009 at 13:50:24:

Xám hối
Lan Bằng

Kính lạy Phật từ bi bác ái
Đoái thương con lỡ dại từ lâu
Xưa nay chỉ muốn sang giàu
Ước mong chức trọng quyền cao của nhiều

Tưởng phú quư là điều hạnh phúc
Dấn thân vào bể dục nguồn mê
Tham Sân Si đủ mọi bề
Gây nên tội ác chẳng hề hồi tâm

Nay sực tỉnh biết lầm phương hướng
V́ vô minh nghiệp chướng xui nên
Có chi chắc thiệt vững bền
Mà con ham muốn cho thêm bận long

Xưa biết mấy Vương Công Hầu Bá
Nay Biết bao Kim Mă Ngọc Đường
Đều là giấc mộng Hoàng Lương
Nghĩ câu Nhất Đán Nghê Thường đúng ghê

Đường danh lợi v́ mê lỡ bước
Quá nữa đời tỉnh được là may
Nghĩ ḿnh phước mỏng tội dày
Thành tâm xám hối xin Ngài chứng cho

Lánh mùi tục con lo tu luyện
Rủ bụi trần con nguyện quy y
Ăn chay niệm phật chuyên tŕ
Tạo nên công đức đền ngh́ tội xưa

Nhưng Kinh Điển con chưa hiểu rơ
Ḷng dặn ḷng chịu khó từ đây
Tuỳ duyên hỏi bạn học thầy
Cố công mài sắc có ngày nên kim

Đời giả cảnh kẻ ch́m người đắm
Kiếp xưa âu hẳn lắm lổi lầm
Kiếp này chẳng ráng tu thân
Kiếp sau xin trả nợ nần kiếp nay

Bởi thân này sớm gầy tối mất
Ma yếu già bệnh tật kéo lôi
Chết đi sống lại bao đời
Bánh xe sinh tử luân hồi không ngưng


Muốn giải thoát dọ lần chân lư
Phật Pháp Môn kiên chí tiến hành
Đường xa lỡ đuối sức ḿnh
Cầu xin Phật lực xót t́nh hộ an

Lời Phật dạy như hoàn thuốc bổ
Trị tận nguồn đau khổ chúng sanh
Nghe theo tâm bịnh ắt lành
Đạo thiền mầu nhiệm uy linh vẹn toàn

Đuốc trí tuệ rọi tan tăm tối
Nước Cành Dương ơn gội muôn loài
Con thuyền Bát Nhă ra khơi
Lướt trên bể khổ vớt người trầm luân

Con quỳ trước đài Vô Thượng Giác
Tâm hướng về cực lạc quang minh
Nguyện cùng tất cả chúng sanh
T́nh tự vô t́nh đồng sanh Phật QuốcFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]