anh ch


Posted by mms ..192..171.42 on Jun 09, 2009 at 12:25:01:

heheh
mms c sắm đ xịn bao giờ dau heheh..sam đo bo o
cuoi tuan rui đi chơi , đi ăn mừng nguoi b con ...
qu cap, tieu pha , tien v , hotel..v..v cũng ngốn het $1000
lm tien thi kh m tieu th qu dễ ...
đ l tieu tiet kiem ri
m bua nay stocks cu len rui xuong..em cung ok...o c thua ma chả c an.
hom truoc loaded thang LKD 8.90 hom qua bn ra layloi 1 chut b qu m ci kia..gio dang cho thời cho airlines len ma lau qu ;-)Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]