Re: Bất diệt trong sanh diệt


Posted by Sao Ngân ..159..168.254 on Jul 16, 2009 at 08:06:16:

In Reply to: Bất diệt trong sanh diệt posted by 71 on Jul 15, 2009 at 19:53:08:

71 có hiểu sự bất diệt trong sanh diệt này không ? 71 chỉ cho SN nghe vợi Đức Phật nói nước sông Hằng là bất sanh diệt 71 có nghĩ vậy không ? How about chân lư và sự bất biến của chân lư ? chân lư có vô thường không ?Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]